Dr. Öğr. Üyesi Bahattin TUNCALI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

BAHATTİN TUNCALI ÖZGEÇMİŞ

Ad Soyad: Bahattin Tuncalı

Şehir: İzmir

Tıbbi Birimi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Titr: Doçent

Doğum Yeri, Tarihi: İzmir/ 1969

Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Eğitim: Ertuğrul Gazi İlkokulu (İzmir) (1976-1981)

Özel Türk Lisesi (1981-1987)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (1988-1994)

Uzmanlık Aldığı Fakülte/Hastane: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir (1997-2002)

Tıbbi İlgi Alanları:  Anesteziyoloji, Yoğun Bakım

İş Deneyimi:

Yenikonak Sağlık Ocağı, Sinop (1994-1995)

Ayancık Devlet Hastanesi, Sinop (1995-1997)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir (1997-2002)

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir (2002-2003)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir (2003-2006)

Özel Smyrna ART Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Dal Merkezi, İzmir (2006-2009)

Özel Hayat Hastanesi, İzmir (2009-2010)

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi (2010-devam ediyor)

Üyelikler:

TARD (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği)

TTB (Türk Tabipler Birliği)

Araştırmalar:

 1. Tuncalı B, Erol V, Zeyneloğlu P. ;Effects of volume-controlled equal ratio ventilation with recruitment maneuver and positive end-expiratory pressure in laparoscopic sleeve gastrectomy: a prospective, randomized, controlled trial. Turk J Med Sci, 2018; 48(4):768-776. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 2. Tuncalı B, Boya H, Kayhan Z, Araç S. ;Tourniquet pressure settings based on limb occlusion pressure determination or arterial occlusion pressure estimation in total knee arthroplasty? A prospective, randomized, double blind trial.. Acta Orthop Traumatol Turc, 2018; 52(4):256-260. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 3. Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Ayhan A, Erol V, Yılmaz TH, Kayhan Z. ;Retrospective Evaluation of Patients who Underwent Laparoscopic Bariatric Surgery.. Turk J Anaesthesiol Reanim., 2018; 46(4):297-304.
 4. Tuncalı B, Zeyneloğlu P. ;Bilateral mandibular nerve injury following mask ventilation: a case report. Rev Bras Anestesiol, 2018; 68(4):425-429. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 5. Tuncalı B, Araz C, Çelebi A. ;Ambulatory colonoscopy under sedoanalgesia in adult patients with and without irritable bowel syndrome: A prospective, cross-sectional, and double-blind comparison.. Turk J Gastroenterol., 2018; 29(3):335-341. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 6. Erol V, Yılmaz TH, Tuncalı B, Arslan B, Gülay H. ;Changes in serum lipid levels after laparoscopic sleeve gastrectomy in morbidly obese dyslipidemic and normolipidemic patients. Acta Chirurgica Belgica, 2017; 17:1-6. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 7. Tuncalı B, Altınel F. ;Lokal anestezi ve intravenöz sedoanaljezi altında perkütan vertebroplasti ve balon kifoplasti uygulanan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi, 2017; 25(2):65-69.
 8. Tuncalı B, Boya H, Kayhan Z, Araç Ş. ;Obese patients require higher, but not high pneumatic tourniquet inflation pressures using a novel technique during total knee arthroplasty. Eklem Hastalıkları Cerrahisi, 2018; 29(1):40-45. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 9. Altınel F, Özcan Söylev G, Tuncalı B, Altınörs MN. ;Vertebroplasty in Vertebral Compression Fractures: Single Institute Experience with 49 Cases. Journal of Neurological Sciences(Turkish), 2017; 34(3):222-230. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 10. Tuncalı B, Boya H, Araç Ş. ;Caudal block combined with propofol infusion using laryngeal mask airway in a spontaneously ventilating child with merosin-positive occidental type congenital muscular dystrophy. Journal of Clinical Anesthesia, 2016; 32:196-197. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 11. Tuncalı B. ;A rare cause of intractable tachycardia during caesarean section: Acute cannabis use. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 2017; 44(5):804-805. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 12. Tuncalı B, Özsoy HM. ;Combined spinal epidural anaesthesia and non-invasive positive pressure ventilation for emergency caesarean section in a parturient with acute pulmonary oedema due to pre-existing multivalvular cardiac disease. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 2017; 44(4):622-623. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 13. Tuncalı B, Boya H, Kayhan Z, Araç Ş. ;Clinical utilization of arterial occlusion pressure estimation method in lower limb surgery: effectiveness of tourniquet pressures.. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2016; 50(2):171-177. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 14. Boya H, Tuncalı B, Özcan Ö, Araç S. ;Practice of tourniquet use in Turkey: a pilot study.. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2016; 50(2):162-170. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 15. Tuncalı B, Zeyneloğlu P, Yılmaz TH. ;Prader willi sendromlu morbid obez bir olguda anestezi uygulaması. Anestezi Dergisi, 2015; 23(4):261-265.
 16. Tuncalı B, Boya H. ;Removal of an epidural catheter without discontinuation of dual antiplatelet therapy in a patient with postoperative urgent coronary stenting.. Journal of Clinical Anesthesia, 2016; 28:83-84. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 17. Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Çelebi A, Zeyneloğlu P. ;Addition of low-dose ketamine to midazolam-fentanyl-propofol-based sedation for colonoscopy: a randomized, double-blind, controlled trial. Journal of Clinical Anesthesia, 2015; 27(4):301-306. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 18. Tuncalı B, Tüzel E. ;Spinal Anestezi Altında Endoskopik Ürolojik Enstrümantasyonu Engelleyen Penil Ereksiyonun Tedavisinde İntravenöz Ketamin Kullanımı. Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi, 2014; 5(2):62-65.
 19. Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Eşki E. ;Stilenin Plastik Kaplamasını?n Kopması: Endotrakeal Entübasyonun Nadir Fakat Potansiyel Olarak Ciddi Bir Komplikasyonu. Anestezi Dergisi, 2015; 23(1):52-54.
 20. Ünver B, Karatosun V, Tuncalı B. ;Effects of tourniquet pressure on rehabilitation outcomes in patients undergoing total knee arthroplasty. Orthop Nurs, 2013; 32(4):217-222. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 21. Tuncalı B, Aksun M, Katırcıoğlu K, Akkol İ, Savacı S. ;İntraoperative fetal heart rate monitoring during emergency neurosurgery. Journal of Anesthesia, 2006; 20(1):40-43. ( Medline/Pubmed )
 22. Tuncalı B, Karcı A, Erdalkıran Tuncalı B, Mavioğlu Ö, Özkan M, Bacakoğlu AK. ;A new method for estimating arterial occlusion pressure in optimizing pneumatic tourniquet inflation pressure. Anesth Analg, 2006; 102(6):1752-1757. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 23. Erdalkıran Tuncalı B, Tuncalı B, Kuvaki B, Çınar Ö, Doğan A, Elar Z. ;Radial nerve injury after general anaesthesia in the lateral decubitus position. Anesthesia, 2005; 60(6):602-604. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 24. Erdalkıran Tuncalı B, Kuvaki B, Tuncalı B, Çapar E. ;A comparison of the efficacy of heparinized and nonheparinized solutions for maintenance of perioperative radial arterial catheter patency and subsequent occlusion.. Anesth Analg, 2005; 100(4):1117-1121. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 25. Tuncalı B, Karcı A, Erdalkıran Tuncalı B, Mavioğlu Ö, Olguner ÇG, Ayhan S. ;Dilution of Rocuronium to 0.5 mg/mL with 0.9% NaCl Eliminates the Pain During Intravenous Injection in Awake Patients. Anesth Analg, 2004; 99(3):740-743. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 26. Tuncalı B, Karcı A, Bacakoğlu AK, Erdalkıran Tuncalı B, Ekin A. ;Controlled Hypotension and Minimal Inflation Pressure: A New Approach for Pneumatic Tourniquet Application in Upper Limb Surgery. Anesth Analg, 2003; 97(5):1529-1532. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 27. Hepaguşlar H, Öztekin S, Mavioğlu Ö, Tuncalı B, Elar Z. ;The effect of midazolam pre-medication on rocuronium-induced neuromuscular blockade.. J Int Med Res, 2002; 30(3):318-321. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 28. Tuncalı B, Altın F, Yılmaz G, Aksun M, Katırcıoğlu K, Savacı S. ;Nazogastrik tüp düğümlenmesi.. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2002; 40:75-77.
 29. Tuncalı B, Güryay D, Aksun M, Katırcıoğlu K, Adanır T, Savacı S. ;Oturur pozisyonda gerçekleştirilen posteriyor fossa cerrahisi sırasında gelişen bir venöz hava embolisi olgusu.. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2002; 40:75-77.

Kongrelerde Konuşmacı Sunum ve Posterler:

 1. Tuncalı B, Erol V, Zeyneloğlu P. ;Laparoskopik sleeve gastrektomi sırasında inspirasyon/ekspirasyon oranının oksijenasyon ve solunum mekanikleri üzerine olan etkisi: Prospektif, randomize, kontrollü bir çalışma.. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi:: Antalya; 25/10/2017 - 29/10/2017
 2. Tuncalı B. ;Acil sezaryen olgusunda damar yolu açılması sırasında gelişen vazovagal senkop ve kardiyak arrest. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi:: Antalya; 25/10/2017 - 29/10/2017
 3. Tuncalı B, Boya H, Kayhan Z, Araç SŞ. ;Diz artroplastisinde turnike basıncı ayarlanmasında ekstremite oklüzyon basıncı saptama ya da arteriyel oklüzyon basıncı hesaplama yöntemi? Prospektif, randomize, çift kör bir çalışma.. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi:: Antalya; 25/10/2017 - 29/10/2017
 4. Tuncalı B, Boya H, Araç Ş. ;Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda obezite varlığının intraoperatif ve erken postoperatif komplikasyonlar üzerine olan etkisi.. KemikEklem 2017 (Uluslararası katılımlı): Antalya; 27/04/2017 - 01/05/2017
 5. Tuncalı B, Boya H, Kayhan Z, Araç Ş. ;Total Diz Artroplastisi Gerçekleştirilen Obez Olgularda Pnömatik Turnike Basınçları ve Etkinliğinin Araştırılması. Obez Olmayan Hastalarla Karşılaştırma.. 10. Ulusal Artroplasti Kongresi:: Antalya; 30/03/2017 - 04/04/2017
 6. Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Ayhan A, Erol V, Yılmaz T, Kayhan Z. ;Laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi.. 23. Kış Sempozyumu: Bursa; 10/03/2017 - 12/03/2017
 7. Tuncalı B, Zeyneloğlu P. ;Kısa süreli maske ventilasyonu sonrasında gelişen bilateral mandibular sinir hasarı olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi-TARK 2016: Haliç Kongre Merkezi-İstanbul; 26/10/2016 - 30/10/2016
 8. Tuncalı B. ;Rejyonal anestezi altında gerçekleştirilen sezaryen sırasında inatçı taşikardinin nadir bır nedeni: Kannabis kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi-TARK 2016: Haliç Kongre Merkezi-İstanbul; 26/10/2016 - 30/10/2016
 9. Tuncalı B, Araz C, Çelebi A. ;Sedoanaljezi altında kolonoskopi uygulanan olgularda irritable barsak sendromu varlığının işlem öncesi anksiyete düzeyi, anestezik ilaç tüketimi, derlenme süreleri, hasta memnuniyeti üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi-TARK 2016: Haliç Kongre Merkezi-İstanbul; 26/10/2016 - 30/10/2016
 10. Tuncalı B, Altınel F. ;Lokal anestezi ve intravenöz sedoanaljezi altında perkütan vertebroplasti ve perkütan balon kifoplasti uygulanan olgularda anestezi deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi-TARK 2016: Haliç Kongre Merkezi-İstanbul; 26/10/2016 - 30/10/2016
 11. Ayhan A, Araz C, Tuncalı B, Kayhan Z. ; Comparison of fentanyl and bupivacaine with single dose morphine plus bupivacaine for patient-controlled epidural analgesia in patients undergoing lower extremity orthopaedic surgery. Anestezi Uzmanları Derneği Kongresi 2016: Skopje/Makedonia; 18/05/2016 - 21/05/2016
 12. Tuncalı B, Boya H, Araç Ş. ;Preoperatif sırt ağrısı ve total diz artroplastisiiçin uygulanan santral nöraksiyel anestezi sonrası postoperatif nörolojik defisit. 9. Ulusal Artroplasti Kongresi: Antalya; 31/03/2016 - 03/04/2016
 13. Altınel F, Söylev G, Tuncalı B, Altınörs MN. ;Vertebroplasty in vertebral compression fractures:one institude experience with 49 cases. Conjoint meeting of the 9 th APCSS and the 1 st ARAB SPİNE academy meeting: Dubai; 20/11/2015 - 22/11/2015
 14. Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Eşki E. ;Sheared plastic-coating of the stylet: a rare but potentially serious complication of endotracheal intubation. Euroanaesthesia The European Anaesthesiology Congress: Barselona/İspanya; 01/06/2013 - 04/06/2013
 15. Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Çelebi A, Zeyneloğlu P. ;Addition of low-dose ketamine to midazolam-propofol-fentanyl based sedoanalgesia for outpatient colonoscopy: a randomized, double-blind, controlled study. Euroanaesthesia The European Anaesthesiology Congress: Barselona/İspanya; 01/06/2013 - 04/06/2013
 16. Ünver B, Karatosun V, Tuncalı B. ;Total Diz Protezli Hastalarda Minimum Inflasyon Basınçlı Turnike ile Konvansiyonel Inflasyon Basınçlı turnike uygulamalarının hastane içi dönem rehabilitasyon sonuçları üzerine etkileri. 1. Fizyoterapi-Ortopedi ortak sempozyumu: Antalya; 01/11/2011 - 02/11/2011
 17. Tuncalı B, Erdalkıran Tuncalı B, Şakar M, Adatepe O. ;Ekstremite operasyonlarında kullanılmak üzere minimum inflasyon basınçlı pnömatik turnike geliştirilmesi. 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (Biyomut 2009): İzmir; 20/05/2009 - 22/05/2009
 18. Erdalkıran Tuncalı B, Tuncalı B, Köftecioğlu E, Elar Z. ;Osteogenesis imperfektalı olgularda anestezik yaklaşım. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi: ; 01/12/2005 - 05/12/2005
 19. Tuncalı B, Erdalkıran Tuncalı B, Erkin Y, Mavioğlu Ö, Elar Z. ;Kardiyak yüksek riskli olguda dizaltı amputasyonu için kombine popliteal siyatik ve diz seviyesinde safen sinir bloğu uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi: ; 01/05/2005 - 05/05/2005
 20. Tuncalı B, Erdalkıran Tuncalı B, Mavioğlu Ö, Elar Z. ;Yüksek riskli geriatrik olguların alt ekstremite cerrahisinde kombine siyatik ve femoral 3-in-1 blok uygulamalarımız.. Geriatri 2005 Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım Sempozyumu: İstanbul; 02/03/2005 - 05/03/2005
 21. Tuncalı B, Erdalkıran Tuncalı B, Mavioğlu Ö, Elar Z. ;Geriatrik olgularda ayak cerrahisinde ayak bileği bloğu uygulamalarımız.. Geriatri 2005 Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım Sempozyumu: İstanbul; 02/03/2005 - 05/03/2005
 22. Erdalkıran Tuncalı B, Tuncalı B, Kuvaki Balkan B, Çınar Ö, Doğan A, Elar Z. ;Yan pozisyonda gerçekleştirilen genel anestezi sonrasında gelişen radial sinir hasarı olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi: ; 01/12/2004 - 05/12/2004
 23. Tuncalı B, Aksun M, Katırcıoğlu K, Akkol İ, Savacı S. ;Genel anestezi altında acil kraniyotomi operasyonu gerçekleştirilen bir gebe olguda anestezi ve cerrahinin maternal ve fetal hemodinamikler ile ilişkisi.. Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon Kongresi: ; 01/12/2004 - 05/12/2004
 24. Olguner ÇG, Koca U, Çetinel N, Öyekçin P, Tuncalı B, Günerli A. ;Çocuklarda Beyin Ölümü Tanısında SPECT. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 1999: Mersin; 27/10/1999 - 31/10/1999
 25. Olguner Ç, Koca U, Bayar S, Usta A, Tuncalı B, Günerli A. ;Canlıdan Canlıya Acil Karaciğer Nakli Sonrasında Antitimosit Globuline Bağlı Olarak Gelişen ARDS.. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 1999: Mersin; 27/10/1999 - 31/10/1999

Ödüller:

 1. Tuncalı B, Boya H, Kayhan Z, Araç SŞ. ;Klinik Çalışma Sözlü Sunu Yarışması Birincilik Ödülü. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi", Antalya", 28/10/2017.

Sertifikalar:

 1. Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Sertifikası

Kurs/Seminerler:

 1. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon (KEPAN) Temel Eğitim Kursu 13 Ocak 2001
 2. Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kursu 15-19 Mart 2004/İzmir
 3. Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 2. Güz Sempozyumu, “Zor Entübasyon-Sepsisin Erken Fazı” 11 Ekim 1997/İzmir
 4. Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu “Hemorajik Şok Tedavisinde Gelişmeler” 18 Nisan 1998/İzmir
 5. Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 3. Güz Sempozyumu, “İntravenöz anestezi, postoperatif analjezi, sedoanaljezi” 17 Ekim 1998/İzmir
 6. 32. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), 6. Yoğun Bakım Kongresi, 6. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 1998/Antalya
 7. Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu “Travmada Yoğun Bakım” 10 Nisan 1999/İzmir
 8. Dokuz Eylül Anestezi Günleri Postoperatif ağrı ve Hasta Kontrollü Analjezi Sempozyumu ve Eğitim Programı, 29 Nisan 2000/İzmir
 9. 36. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), 10. Yoğun Bakım Kongresi, 10. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 26-30 Ekim 2002/Antalya
 10. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 3. Ortak Toplantısı, 13-15 Ocak 2005/İzmir
 11. Geriatri 2005 “Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım” sempozyumu, 2-5 Mart 2005/İstanbul
 12. 39. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), 23-27 Kasım 2005/Antalya
 13. 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (Biyomut 2009), 20-22 Mayıs 2009, İzmir
 14. Euroanaesthesia The European Anaesthesiology Congress 2013 June 1-4/Barselona
 15. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi (TARK) 26-30 Ekim 2016/İstanbul
 16. 23. Kış Sempozyumu 10-12 Mart 2017/Bursa
 17. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi (TARK) 25-29 Ekim 2017/Antalya