Öğr. Gör. Dr. Yonca PEKCAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

Mustafa Reşit Paşa İlkokulu (İzmir) (1982-1987)

Bornova Anadolu Lisesi (İzmir) (1987-1993)  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi(1993-1999)
Uzmanlık Aldığı Fakülte/Hastane: Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Anesteziyoloji  ve Reanimasyon Bölümü, İzmir (2000-2006)

Yabancı Diller: Almanca, İngilizce

     

Özel  Bostanlı Polikliniği, İzmir (1999-2000)

Özel  Park Sağlık Polikliniği, İzmir (2000-2000)

Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Anesteziyoloji  ve Reanimasyon Bölümü, İzmir (2000-2006)

Dinar Devlet Hastanesi  , Afyon ; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü(2006-2008)

Başkent  Üniversitesi  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi(2008-devam ediyor

     

TARD (Türk  Anestezi  ve  Reanimasyon  Derneği)

TTB (Türk Tabipler Birliği)

     

Anesteziyoloji  ve Reanimasyon

     

Uluslar arası dergilerde yayınlananlar : 1
Ulusal  dergilerde yayınlananlar : 2

Araştırmalar:

1. Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Ayhan A, Erol V, Yılmaz TH, Kayhan Z. ;Retrospective Evaluation of Patients who Underwent Laparoscopic Bariatric Surgery.. Turk J Anaesthesiol Reanim., 2018; 46(4):297-304.

2.Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Çelebi A, Zeyneloğlu P. ;Addition of low-dose ketamine to midazolam-fentanyl-propofol-based sedation for colonoscopy: a randomized, double-blind, controlled trial. Journal of Clinical Anesthesia, 2015; 27(4):301-306. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )


3.Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Eşki E. ;Stilenin Plastik Kaplamasınıın Kopması: Endotrakeal Entübasyonun Nadir Fakat Potansiyel Olarak Ciddi Bir Komplikasyonu. Anestezi Dergisi, 2015; 23(1):52-54

Bildirler:

1.Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Ayhan A, Erol V, Yılmaz T, Kayhan Z. ;Laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi.. 23. Kış Sempozyumu: Bursa; 10/03/2017 - 12/03/2017

2.Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Eşki E. ;Sheared plastic-coating of the stylet: a rare but potentially serious complication of endotracheal intubation. Euroanaesthesia The European Anaesthesiology Congress: Barselona/İspanya; 01/06/2013 - 04/06/2013


3.Tuncalı B, Özvardar Pekcan Y, Çelebi A, Zeyneloğlu P. ;Addition of low-dose ketamine to midazolam-propofol-fentanyl based sedoanalgesia for outpatient colonoscopy: a randomized, double-blind, controlled study. Euroanaesthesia The European Anaesthesiology Congress: Barselona/İspanya; 01/06/2013 - 04/06/2013

     

Anesteziyoloji, Yoğun Bakım

     

Kurs ve Seminerler:

1.Temel ve İleri Yaşam Kursu (TARD) (20 Ocak 2001)

2. 36. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği  Kongresi (TARK) (26-30 Ekim 2002, Antalya)

3. TARD Eğitimi Geliştirme Kursları (Modul 1), Solunum Sistemi (10-12 Mart 2006, İzmir)

4.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği  XLI. Ulusal Kongresi (TARK)  (25-28 Ekim 2007, Antalya)

5. Klinik Enteral Parenteral  Nutrisyon Kursu (KEPAN)  (30 Kasım 2013, İzmir)

6.İleri  Düzey Ultrason  Rehberliğinde Sinir Blokları Kursu (7-8 Ekim 2016)