Dr. Öğr. Üyesi Faruk ALTINEL

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Telefon Numarası
0 232 2411000