Öğr. Gör. Dr. Bahar KULU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

Ad Soyad: Bahar Kulu

Şehir: İzmir

Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Titr: Öğretim Görevlisi

Eğitim: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1995)

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi (2000)

Tıbbi İlgi Alanları: Yenidoğan takibi, sağlıklı  bebek,  çocuk izlemi ve tüm çocukluk hastalıkları.

İş Deneyimi:İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği(1995-2000)

                       Kars Doğumevi ve Çocuk Hastanesi (2000-2010)

                       Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi (2010-devam)

Araştırma ve Yayınlar:

  1. Sancaklı O, Kulu B, Sakallıoğlu O.’’A novel mutation of Dent’s disease in an 11-year-old male with nephrolithiasis and nephrocalsinozis’’.Arch  Argent Pediatr. Jun 1;116(3):e442-e444. 2018
  2. Kulu B, Sancaklı Ö, Sakallıoğlu O. ‘’Gebelikte Quetiapine Kullanımı: Konjenital Amputasyon Olgusu’’ Ege Klinik Tıp Derg:56(3):127-128,2017.
  3. Adadan ı, Eski E, Kulu B, Yerli H. ‘’A case of peritonsillar abscess in a tonsillectomized child.’’ EntCase  Elektronik Hakemli Dergi, 2017.
  4. Arslan MO, Sarı B, Kulu B, Mor N. ‘’The prevalance of intestinal parazites in children brought to Kars Maternal and Children’s Hospital with complaints of gastrointestinal symptoms.’’ Türkiye Parazitol  Derg. 32(3):253-6,2008.

Kongrelerde Sunum ve Posterler:

      1.Kulu B, Sakallıoğlu O.; Yeni bir mutasyonla Dent Hastalığı. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji          Kongresi, 24-27/11/2016.(poster)

      2.Kulu B, Sakallıoğlu O, Yerli H, Çevik N; Gözardı Edilen Bir Persistan Hematüri   Sebebi;Nutcracker Sendromu. Milli Pediatri Kongresi:Antalya 12-16/10/2011.(poster)