Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇELEBİ KOBAK

Gastroenteroloji

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

İsim: Arzu

Soyadı: Çelebi

Şehir: İzmir

Branş: Gastroenteroloji  Titr: Dr. Öğretim Üyesi

Eğitim

1988-1994: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995-2000: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İhtisası

2000-2004: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji İhtisası

Tıbbi İlgi Alanları

Gastroözofageal reflu hastalığı

Fonksiyonel dispepsi

İrritabl barsak sendromu

Peptik ülser

Helikobakter pilori

Gastrointestinal polipler

Gastrointestinal kanserler

İş Deneyimi

2004-2005: Özel Park Sağlık Hastanesi

2006-2008: Celal Bayar Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

2008-         : Başkent  Üniversitesi  Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Üyelikler

Türk Gastroenteroloji Derneği

Araştırma ve Yayınların Adedi

Uluslararası  dergilerde yayınlanan: 13

Ulusal dergilerde yayınlanan: 2

Kongrelerde  konuşmacı sunum ve poster

Uluslararası kongreler: 19       Ulusal kongreler: 22