Uzm. Dr. Birsen ŞAHİN SATILMIŞ

Göğüs Hastalıkları

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

Ad Soyad :     Birsen Şahin Satılmış

Şehir:             İzmir   ?

Branş:            Göğüs Hastalıkları                 ?

Titr:                Uzman Doktor                       ??

Eğitim     ?

1994-2001  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi    

2005-2008 İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Tıbbi İlgi Alanları  

KOAH Tanı ve Tedavisi

Astım Tanı ve Tedavisi

Obstruktif Uyku Apne Sendromu

Pnömoni Tanı ve Tedavisi

Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavisi

Tüberküloz Tanı ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesi

Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Noninvaziv,invaziv Solunum Desteği

Yoğun Bakım Takip ve Tedavi

Sigara Bırakma Tedavisi

Bronkoskopi ve Akciğer Hastalıkları Tanı İşlemleri

 

?

 

 

 

İş Deneyimi

2008-2011 Van Erciş Devlet Hastanesi

2011-2014  İzmir Özel Derman Göğüs Hastalıkları Dal Merkezi                           

 

Üyelikler 

Türk Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

European Respiratory Society???

Araştırma ve Yayınların Adedi?

           1. C.Doğan,  M.Gayaf,  A.Özsöz, B.Sahin, et.al. Pulmonary Strongyloides stercoralis infection.Respiratory Medicine Case Reports,  2014

  1. Çakan A,  Şahin B,  Aksel N,  Erbaycu AE,  ve ark. Akciğer kanseri tedavisine yanıtın değerlendirilmesinde bronkoskopi ve bilgisayarlı tomografi bulgularının analizi . Solunum 2005

       3. Aksel  N,  Şahin B, Özsöz A.Pulmoner alveoler mikrolitiazis: Olgu sunumu.İzmir Göğüs Hastanesi  Dergisi, 2005

           4. Gayaf M,  Şahin B,  Karasu I, Özsöz A.Pulmoner alveoler mikrolitiazis:Olgu sunumu.İzmir Göğüs Hastanesi  Dergisi, 2008

 

 

 

 

 

 

Kongrelerde Konuşmacı Sunum ve Posterler?

 

Uluslar arası Kongreler :

 

  1. B.Sahin, N.Aksel, A.Mertoğlu, A.Özsöz, N.yücel.Induced sputum in interstitial lung diseases; comparison with  bronchial wash and BAL.European Respiratory Society,  2008
  2. B.Sahin, N.Aksel, A.Mertoğlu, A.Özsöz, N.yücel.Induced sputum in nonsarcoid  interstitial lung diseases; comparison with  bronchial wash and BAL. European Respiratory Society,  2008
  3. B.Sahin, N.Aksel, A.Mertoğlu, A.Özsöz, N.yücel.Induced sputum in patients with sarcoidosis ; comparison with  bronchial wash and BAL. European Respiratory Society,  2008
  4. M.Gayaf,  B.Sahin,  I.Karasu;  N.Aksel,  A.Özsöz,  et al.Pulmonary stronglyoidiasis. European Respiratory Society, 2008

Ulusal Kongreler:

 

  1. Şahin B, Aksel  N,  Özsöz A.Pulmoner alveoler mikrolitiazis(Olgu sunumu). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Kongresi,    2005
  2. Şahin  B,  Karasu,  Çakan A,  Özsöz A.Pulmoner tromboemboli olgularımızın değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği  10.Kongresi,    2007
  3. Şahin  B, Karasu,  Çakan A, Özsöz A.Akciğer tüberkülozunda hastalığın radyolojik yaygınlığı ve yayma pozitifliğinin serum lipid düzeyleri ile ilişkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Kongresi,    2007
  4. Şahin  B,  Aksel N,  Çakan A, Özsöz A. Bir pulmoner eozinofilik  granülom olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Kongresi,   2007
  5. Karasu I,  Şahin B,  Afrashi A,  Özsöz A,  Ermete S.Epiglot tüberkülozu(Olgu sunumu). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Kongresi,    2007

 

 

 

?