Uzm. Dr. Işıl KURULTAY ERSAN

Göz Hastalıkları

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

Işıl Kurultay Ersan

İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Göz  Hastalıkları

Doktor, Göz Hastalıkları Uzmanı

Eğitim:

              1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-1994-2000

              2. Celal Bayar Üniversitesi  Göz Hastalıkları (İhtisas): 2001-2005

Tıbbi İlgi Alanları:   Refraksiyon,  kontakt lens,  retina,  glokom

İş deneyimi: 

                        1. Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları 2001-2005

                        2. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi  (Uzman hekim-mesul müdür) 2005-2013

                        3. Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi  Göz Hastalıkları 2013-Halen

Üyelikler: 

                    1. İzmir Tabip Odası

                    2.Türkiye Oftalmoloji Derneği

 

Araştırma ve Yayınlarının Adedi:

 1. Miyop ve hipermetropların Heidelbeerg Retina Tomografisi ile ölçülen optik disk analiz parametrelerinin emetroplarla karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J. Oftalmoloji, 2007; -Yazarlar: Kurultay I , Kurt E ;
 2. Göz içi basıncı santral kornea kalınlığı ve refraksiyon kusuru arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri J.Oftalmloji, 2008;- Yazarlar: Kurt E, Kurultay I 
 3. Impact of Valsalva maneuver on central choroid, central macula and disk fiber layer thickness among high myopic and hyperopic patients. European Journal of Ophthalmology, July 18 2016;- Yazarlar: Kurultay Ersan I- Emre S.
 4. Primer açık açılı glokomlu hastalarda göz elastisitesi. Acıbadem Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018;- Yazarlar: Aydın E, Yerli H, Emre S, Kurultay Ersan I
 5. Enfeksiyöz üveitler, oluşum mekanizmaları ve immünopatoloji . Güncel Retina Dergisi; Yazarlar: Kurultay Ersan I- Emre S.  (Yayın aşamasında)
 6. Tanıdan Tedaviye Oftalmoloji / Stagg.Ambati-  Katarakt ve lensin diğer hastalıkları bölümü. Kitap çevirisi;  Kurultay I.

 

Kongrelerde Konuşmacı Sunum ve Posterler

 1. Glokom şüpheli olguda optik sinire bası yapan menengiom ve görme alanı bulguları. TOD 11. Mart Sempozyumu:  Adana;  2014. Kurultay Ersan I, Öztürkeri  ÖA, Aydın E ;
 2. Psödopapilödemli ve bilateral optik disk drusenli olgu sunumu. TOD 37. Kış Sempozyumu  Ocak 2016 Antalya. Kurultay Ersan I, Öztürkeri  ÖA
 3. Unilateral retinitis pigmentosalı olgu sunumu. TOD 37. Kış SempozyumuOcak 2016 Antalya . Kurultay Ersan I.
 4. Valsalva manevrasının santral Koroid, santral makula ve disk RNFL kalınlıpına etkisinin yüksek miyop ve hipermetroplarda OCT ile değerlendirilmesi.  Sözlü Bildiri. TOD 49. Ulusal Kongresi Kasım 2015 İstanbul. Kurultay Ersan I, Emre S.
     

Işıl Kurultay Ersan

İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Göz  Hastalıkları

Doktor, Göz Hastalıkları Uzmanı

Eğitim:

              1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-1994-2000

              2. Celal Bayar Üniversitesi  Göz Hastalıkları (İhtisas): 2001-2005

Tıbbi İlgi Alanları:  Oftalmoloji  (Refraksiyon,  kontakt lens,  retina,  glokom)

İş deneyimi: 

                        1. Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları 2001-2005

                        2. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi  (Uzman hekim-mesul müdür) 2005-2013

                        3. Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi  Göz Hastalıkları 2013-Halen

Üyelikler: 

                    1. İzmir Tabip Odası

                    2.Türkiye Oftalmoloji Derneği

 

Araştırma ve Yayınlarının Adedi:

 1. Miyop ve hipermetropların Heidelbeerg Retina Tomografisi ile ölçülen optik disk analiz parametrelerinin emetroplarla karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J. Oftalmoloji, 2007; -Yazarlar: Kurultay I , Kurt E ;
 2. Göz içi basıncı santral kornea kalınlığı ve refraksiyon kusuru arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri J.Oftalmloji, 2008;- Yazarlar: Kurt E, Kurultay I 
 3. Impact of Valsalva maneuver on central choroid, central macula and disk fiber layer thickness among high myopic and hyperopic patients. European Journal of Ophthalmology, July 18 2016;- Yazarlar: Kurultay Ersan I- Emre S.
 4. Primer açık açılı glokomlu hastalarda göz elastisitesi. Acıbadem Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018;- Yazarlar: Aydın E, Yerli H, Emre S, Kurultay Ersan I
 5. Enfeksiyöz üveitler, oluşum mekanizmaları ve immünopatoloji . Güncel Retina Dergisi; Yazarlar: Kurultay Ersan I- Emre S.  (Yayın aşamasında)
 6. Tanıdan Tedaviye Oftalmoloji / Stagg.Ambati-  Katarakt ve lensin diğer hastalıkları bölümü. Kitap çevirisi;  Kurultay I.

 

Kongrelerde Konuşmacı Sunum ve Posterler

 1. Glokom şüpheli olguda optik sinire bası yapan menengiom ve görme alanı bulguları. TOD 11. Mart Sempozyumu:  Adana;  2014. Kurultay Ersan I, Öztürkeri  ÖA, Aydın E ;
 2. Psödopapilödemli ve bilateral optik disk drusenli olgu sunumu. TOD 37. Kış Sempozyumu  Ocak 2016 Antalya. Kurultay Ersan I, Öztürkeri  ÖA
 3. Unilateral retinitis pigmentosalı olgu sunumu. TOD 37. Kış SempozyumuOcak 2016 Antalya . Kurultay Ersan I.
 4. Valsalva manevrasının santral Koroid, santral makula ve disk RNFL kalınlıpına etkisinin yüksek miyop ve hipermetroplarda OCT ile değerlendirilmesi.  Sözlü Bildiri. TOD 49. Ulusal Kongresi Kasım 2015 İstanbul. Kurultay Ersan I, Emre S.
 5. Eye elasticity in patients with glaucoma. ECR 2017: Viyana Avusturya ; 01/03/2017-05/03/2017; Aydın E, Yerli H, Emre S, Kurultay Ersan I