Öğr. Gör. Dr. Necmi ÖZEN

Kardiyoloji

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

Ad Soyad :     Necmİ Özen

Şehir: İzmir  
Branş: Kardiyoloji
Titr:    Uzman

Eğitim    
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1988                 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  İç Hastalıkları Uzmanlığı 1993      

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji  Uzmanlığı 2007                     

Tıbbi İlgi Alanları  

Dahili alanlar
 

İş Deneyimi

1988-1989 Malatya Doğanşehir Polat Sağlık Ocağı

1989-1993 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  İç Hastalıkları Asistanlığı

1993-2002 Tokat Niksar Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlığı

1994-1995 Şırnak 23. Jnd Sınır Tugay Komutanlığı 30 Yataklı Seyyar Cerrahi hastane Dahiliye Uzmanı

2002-2005 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği Başasistanlığı

2009-2011 Amasya Merzifon Karamustafapaşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanlığı

2011’den itibaren Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Hastanesi  Kardiyoloji Uzmanlığı

 

                       
 

 

Üyelikler 

İzmir Tabip Odası

Türk Kardiyoloji Derneği


Araştırma ve Yayınların Adedi

Ulusal Dergilerde Yayınlanan:

1- Kazaz C, Özen N. Hiperkalsemi (olgu Sunumu). İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993; 31(2): 251-254.

2- Sermez Y, Keskin A, Koç E, Özen N et al. İzmir’de Orta Dereceli Okullarda Guatr İnsidansı. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 1994; 4(1): 43-46.

3- Kazaz C, Özen N et al. Profilaktik Mini Doz heparin Kullanımının Etkinliği ve Yan Etkileri. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1996; 34(1): 40-44.

4- Sonbahar M, Topçugil F, Yıldırım A, Özen N et al. Hemodializ Hastalarında Eritropoetinin Sol Ventrikül Duvar Kalınlıklarına Etkisi. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2005; 43(2): 87-92.

5- Necmi Özen, Hamza Duygu, Z. İlke Akyıldız, Uğur Kocabaş, Füsun topçugil, Oktay Ergene. “Akut koroner sendrom ile başvuran 70 yaş ve üzeri hastalarda invazif tanısal yöntem tercihindeki farklılıkların saptanması ve erken dönem mortalite ile olan ilişkisi. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2010;38 (6):393-399.

 

 

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan:

1 - Payzın B, Şentekin S, Özen N. The Value of Serum Galactomannan Enzyme Immunoassay Test For Diagnosis Aspergillosis in Febril Neutropenic Patients Who Gave No Response to Empirical Antibiotic Therapy. Turkish Journal of Haematology, Abstract: 510 Poster:417 2005; 22.

2- Cayan Cakir, Hamza Duygu, Baris Kilicaslan, Faruk Ertas, Necmi Ozen. Postoperative Diagnosis of Aorto-Right Ventricular Outflow Tract Fistula Caused by Stab Wound: A Case Report. Journal of the American Society of Echocardiography 2007; 20(12): 1415-17.

3- Cihan Altin, MD , Leyla Elif Sade, MD, Esin Gezmis, MD,

Necmi Ozen, MD, Ozkan Duzceker, MD, Huseyin Bozbas, MD,

Serpil Eroglu, MD, and Haldun Muderrisoglu, MD.  Assessment of Subclinical Atherosclerosis by Carotid Intima–Media Thickness and Epicardial Adipose Tissue Thickness  in Prediabetes. 2016 Angiology 1-9

 

 

 

 

Ulusal Kongreler:

BİLDİRİ:

 

  1. Başlık: Prediyabetik hastalarda yeni kardiyometabolik risk faktörlerinin değerlendirilmesi: karotis intima media kalınlığı ve epikardıyal yağ dokusu kalınlığı Sözlü bildiri

Yazarlar: Cihan Altın, L. Elif Sade, Esin Gezmiş, Necmi Özen, Özkan Düzçeker, Serpil Eroğlu, Haldun Müderrisoğlu

Toplantının adı, yeri, tarihi: 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya

Sunan: Dr Cihan Altın

 

  1. Başlık: İnsülin rezistansında subklinik aterosklerozun değerlendirmesi: karotis/femoral intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ dokusu kalınlığı  Cihan Altın
    Poster bildiri

Yazarlar: Cihan Altın, L. Elif Sade, Esin Gezmiş, Necmi Özen, Haldun Müderrisoğlu

Toplantının adı, yeri, tarihi: 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya

Sunan: Dr Cihan Altın