Op. Dr. Serdar BALCI

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

Yabancı dil: İngilizce (ileri) Fransızca (temel)
 

Öğrenim durumu ve Çalıştığı kurumlar:
1998-2004 Tıp Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005-2010 Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011-2015 Çanakkale ve Manisa illerinde Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevleri
2015'ten beri Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi
 

Üye olduğu Mesleki ve Akademik Kuruluşlar:
1- Türk Tabibler Birliği
2- The Fetal Medicine Foundation-London-U.K.
-Doppler ultrasound certificate of attendance-2014
-Servikal assessment certificate of attendance-2015
-Boonshoft School of Medicine Wright State University, The 11-13 weeks scan educational activity-2014
3- European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG)

Akademik Çalışmalar:
1- Endometriyal Kanser Tanısında Küretaj ve Pipelle Biyopsi; Dokuz Eylül Üniversitesi Tecrübesi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, Volüm 22, Sayı 1, Mart 2008. ISSN 1016 ? 5126
2- İlk trimester tarama testi etkinliği: Dokuz Eylül Üniversitesi tecrübesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3, Aralık 2012, ISSN 1300-6622
3- Intrapelvic Low Grade Leiomyosarcoma With Good Prognosis: Case Report Serdar Balcı, Meral Koyuncuoğlu, Binnaz Demirkan, Namık Demir, Uğur Saygılı Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine dergisi 
4- Gebelerde PAPP-A Düzeyi ile Doppler Ultrason Ölçümleri ve Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması. Serdar Balcı, Sabahattin Altunyurt Uzmanlık Tezi
 

Uluslararası Kongre Sunumları:

Sözel:
1- Gebelerde PAPP-A Düzeyi ile Doppler Ultrasın Ölçümleri ve Gebelik Sonuçlarının Karşilaştırılması.
9. Türk-Alman Uluslararası Jinekoloji Kongresi
 

Yazılı:
1- Do Preeclamptic Symptoms Resolve After Intrauterine Death Of A Fetus?
8. Türk-Alman Uluslararası Jinekoloji Kongresi
2- Intrapelvic Low Grade Leiomyosarcoma With Good Prognosis: Case Report Intercongress Meeting Of The ESP In Krakow, Poland, 1-4 Sept. 2010
 

Ulusal Kongre Sunumları:

Sözel:
1- Preeklampside fetal ölüm klinik gidişi etkiler mi?
TJOD 2010 Ulusal Kongresi

 Yazılı:
1- Kronik pelvik ağrı ve siklik hematüri ile başvuran bir kadında mesanede endometriozis
3. Ulusal Endokrinoloji ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008)
2- Konjenital Toxoplasmasiste Karakteristik Ultrason Bulguları Gösteren Bir Olgu Sunumu TJOD 2010 Ulusal Kongresi
3- Sezeryan Skarında Endometriozis TJOD 2010 Ulusal Kongresi
4- İlk trimester tarama testi etkinliği: Dokuz Eylül Üniversitesi tecrübesi
9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi'nde birincilik ödülü kazandı.
 

Özel ilgli alanı:
Gebelik ve riskli gebelik tanı ve tedavi uygulamarı
Minimal invaziv cerrahi uygulamaları