Prof. Dr. Ahmet Afşin SAĞDUYU

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

ÖZGEÇMİŞ

Ad soyadı: Ahmet Afşin Sağduyu

Şehir: İzmir

Branş: Psikiyatri

Ünvan: Profesör doktor

Eğitim:

Tıp eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1981-1988

Uzmanlık eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1989-1994

İş deneyimi:

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1994-1996

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliği, 2004-2014

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı; 1996-2004 Ankara, 2004-2018 İzmir.

Üyelikler: Türk Psikiyatri Derneği

Araştırma ve yayınların adedi:

Uluslararası dergilerde yayınlananlar: 7

Ulusal dergilerde yayınlananlar: 31

Kongrelerde konuşmacı, sunum ve posterler:

Uluslararası kongreler: 4

Ulusal kongreler: 20