Uzm. Dr. Merda ERDEMİR IŞIK

Göğüs Hastalıkları

Telefon Numarası
0 232 2411000

      2007 - 2016

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi (2007)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

GöğüsHastalıkları AD  

UzmanlıkEğitimi (2015)

 

Denizli Buldan 

Abdullah Sayıner Göğüs Hastalıkları Hastanesi 

Uzman Doktor (2015)

 

 

Denizli Devlet Hastanesi

Uzman Doktor (2016)

     

Ad Soyad :     Merda Erdemir Işık

Şehir:             İzmir   ?

Branş:            Göğüs Hastalıkları                 ?

Titr:                Uzman Doktor                       ??

Eğitim     ?

2001-2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi          

2009-20015 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Tıbbi İlgi Alanları  

KOAH Tanı ve Tedavisi

Astım Tanı ve Tedavisi

Obstruktif Uyku Apne Sendromu

Pnömoni Tanı ve Tedavisi

Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavisi

Tüberküloz Tanı ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesi

Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Noninvaziv,invaziv Solunum Desteği

Yoğun Bakım Takip ve Tedavi

Sigara Bırakma Tedavisi

Bronkoskopi ve Akciğer Hastalıkları Tanı İşlemleri

 

?

 

 

 

İş Deneyimi

2015-2016 Denizli Buldan Abdullah Sayıner Göğüs Hastalıkları Hastanesi

2016-2017 Denizli Devlet Hastanesi

2017-2018 Denizli Buldan Abdullah Sayıner Göğüs Hastalıkları Hastanesi

                                  

Üyelikler 

Türk Toraks Derneği

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

Uyku Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

European Respiratory Society???

Araştırma ve Yayınların Adedi?

1. Parapnömonik Plevral Effüzyon Tanısında Plevral Sıvı Prokalsitonin Düzeyinin Rolü

The Role of Pleural Fluıd Procalcıtonin Level in The Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusion

Burcu Cirit Koçer, Aydın Çiledağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas Yousefi Rad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya,Turk Toraks Dergisi,2012;13:117-121

 

Kongrelerde Konuşmacı Sunum ve Posterler?

 

Uluslar arası Kongreler :

 

1.The Role of Pleural Fluıd Procalcıtonin Level in The Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusion

Burcu Cirit Koçer, Aydın Çiledağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas Yousefi Rad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya,16th Congress of Asian Pasific Society of Respirology,2011

 

2. Clinical and Polysomnographic Differences in Elderly Patients with Obstructive Sleep Apnea(OSA)

Merda Erdemir Işık,Banu Eriş Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Zeynep Pınar önen ,Ahmed Azeez, Kübra Türkel,World Sleep Congress2017

 

Ulusal Kongreler:

 

1.İntratorasik Maligniteli Hastalarda  Uyku Kalitesi

Banu Eriş Gülbay,Turan Acıcan,Merda Erdemir Işık,Zeynep Pınar Önen,İsmail Savaş, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 2011

2.Parapnömonik Plevral Efüzyon Tanısında Plevral Sıvı Prokalsitonin Düzeyinin Rolü
Burcu Cirit Koçer, Aydın Çiledağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas Yousefi Rad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33.Yıllık Kongresi, 2011

3.OSA ile uyumlu semptomları olan hastalarda hipertansiyon ile ilişkili klinik ve polisomnografik farklılıklar ve hipertansiyon üzerinde OSA’nın etkisi
Banu Eriş Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Merda Erdemir Işık, Zeynep Pınar Önen,Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 2013

3. Degos hastalığına sekonder pulmoner hipertansiyon
Banu Eriş Gülbay, Zeynep Pınar Önen, Merda Erdemir Işık, Naoto Shimbori, Turan Acıcan, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 2013

4. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik,Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi,Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Yıllık Kongresi, 2015

5. Yaşlı Obstrüktif Uyku Apneli (OSA) Hastalarda Klinik ve Polisomnografik Farklılıklar

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Zeynep Pınar Önen, Ahmed Azeez, Kübra Türkel, Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 2017

6. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik, Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar(Sözlü Sunum)
Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Türk  Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 2015

 

 

?

 

 

 

 

     

Türk Toraks Derneği 

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

Uyku Derneği 

European Respiratory Society

 

     

YAYINLAR:

 

Parapnömonik Plevral Efüzyon Tanısında Plevral Sıvı Prokalsitonin Düzeyinin Rolü 

The Role of Pleural Fluid Procalcitonin Level in the Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusion 

Burcu Cirit Koçer1, Aydın Çiledag?1, Merda Erdemir Is?ık1, Aydın Yılmaz2, Selma Fırat Güven2, Cabir Yüksel3, Barıs? Poyraz4, Abbas Yousefi Rad5, Hakan Kutlay3, Gökhan Çelik1, Akın Kaya1 .TürkToraksDergisi 2012;13 :117-121

 

 

 

Posterler:

 

1.The Role of Pleural Fluıd Procalcitonin Levels in The Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusion. 

Burcu Cirit Koçer, Aydın Çiledağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas Yousefi Rad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya, 16th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology, 2011

 

2.İntratorasik MaligniteliHastalarda  UykuKalitesi

Sleep Quality in Patients with İnthrathoracic Malignancy

Banu Eriş Gülbay,Turan Acıcan,Merda Erdemir Işık,Zeynep Pınar Önen,İsmail Savaş,Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi,2011

 

3.Parapnömonik Plevral Efüzyon Tanısında Plevral Sıvı Prokalsitonin Düzeyinin Rolü
Burcu Cirit Koçer
, Aydın Çile dağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas Yousefi Rad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya,Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi,2011

 

4.OSA ile uyumlu semptomları olan hastalarda hipertansiyon ile ilişkili klinik ve polisomnografik farklılıklar ve hipertansiyon üzerinde OSA’nın etkisi 
The clinical and polysomnographic differences associated with hypertension in the patients that have OSA symptoms and the effect of OSA on hypertension

Banu Eriş Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Merda Erdemir Işık, Zeynep Pınar Önen, TürkToraks Derneği 16. Yıllık Kongresi,2013

 

5.Degos hastalığına sekonder pulmoner hipertansiyon,

Pulmonary hypertension secondary to Degos disease
Banu Eriş Gülbay, Zeynep Pınar Önen, Merda Erdemir Işık, Naoto Shimbori, Turan Acıcan,Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi,2013

 

6.Obstrüktif Uyku ApneSendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik, Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Yıllık Kongresi, 2015

 

7.Yaşlı Obstrüktif Uyku Apneli (OSA) Hastalarda Klinik ve Polisomnografik Farklılıklar
Clinical and Polysomnographic Differences in Elderly Patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA)

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Zeynep Pınar Önen, Ahmed Azeez, Kübra Türkel,Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi,2017

 

8.Clinical and Polysomnographic Differences in Elderly Patients with Obstructive Sleep Apnea(OSA)

Merda Erdemir Işık, Banu Eriş Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Zeynep Pınar önen ,Ahmed Azeez, KübraTürkel,World Sleep Congress,2017

 

SözlüSunum:

 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik, Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar
Polysomnographic, demographic, and clinic differences between male and female obstructive sleep apnea patients

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi,2015

     

Konvansiyonel Akciğer Radyolojisi Kursu, Mart 2011

 

Türe Toraks Derneği ’Sigara Bırakmada Öğrenme Zemini Klinik Uygulamada Sigara Bırakma Kursu‘ Sertifikası, Mart 2012

 

Uykuder Uyku Bozuklukları vePolisomnografi Kursu Sertifikası,Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Gaziantep,2014 

 

ASYOD ’Temel ve İleri Bronkoskopi Kursu’ Sertifikası, Kasım 2017

 

Türk Toraks Derneği ‘EBUS: Teorikten Pratiğe Kursu’ Sertifikası, Aralik 2017

     

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisi

Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (KOAH, Astım, vb) Tanı ve Tedavisi

Bronşektazi Tanı ve Tedavisi

Pnömoni Tanı ve Tedavisi

Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Pulmoner Tromboemboli Tanı ve Tedavisi

Tüberküloz  Tanı ve tedavisi

Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelendirmesi

Diffüzİntertisiyel  Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Noninvaziv, İnvaziv Yoğun BakımTakip ve Tedavisi

Sigara Bırakma Tedavisi

Bronkoskopi ve Akciğer hastalıkları Tanı İşlemleri

     

UZMANLIK TEZİ:

 Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Cinsiyet Farklılıkları (Polisomnografik, Demografik ve Klinik Özellikler Açısından)