Uzm. Dr. Özlem YILMAZ SÜMER

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Telefon Numarası
0 232 2411000

     

ÖZLEM YILMAZ SÜMER ÖZGEÇMİŞ

Ad Soyad: Özlem (Yılmaz) Sümer

Şehir: İzmir

Tıbbi Birimi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Titr: Uzman Dr.

Doğum Yeri, Tarihi: Ankara/ 1983

Yabancı Diller: İngilizce (iyi), İtalyanca (az)

Eğitim: Atatürk İlkokulu (Polatlı) (1989-1991)

Vatan İlkokulu (Şanlıurfa) (1991-1994)

Gaziantep Anadolu Lisesi (1994-2001)

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (2001-2007)

Università degli Studi di Napoli Federico, Napoli (02.10.2005-28.02.2006)

Uzmanlık Aldığı Fakülte/Hastane: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara (2009-2013)

Tıbbi İlgi Alanları:  Pediatrik Anestezi

İş Deneyimi: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara (06.01.2009 - 22.05.2013)

Ağrı Devlet Hastanesi (29.07.2013 - 28.04.2015)

Özel Medifema Hastanesi, Ayrancılar/İzmir (05.05.2015 - 27.01.2016)

Özel Çankaya Tıp Merkezi, Özel Hayat Hastanesi ve Özel Karataş Hastanesi (07.03.2016 - 12.05.2018)

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi (15.05.2018 – halen)

Üyelikler: TARD (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği)

ARUD (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği)

Araştırmalar:

‘Kas Gevşeticisiz Entübasyon İçin Çocuk Hastalarda Uygulanan Farklı Anestezi

Yöntemlerinin Karşılaştırılması’

Kongrelerde Konuşmacı Sunum ve Posterler:

TARK 2013 (TARD 47. Ulusal Kongresi), 2013

Poster sunumu: ‘Kas Gevşeticisiz Entübasyon İçin Çocuk Hastalarda Uygulanan Farklı Anestezi

Yöntemlerinin Karşılaştırılması’

ASPA 2014 (Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists), 8-10 Mayıs 2014

Poster sunumu:  'The Comparison of Different Anesthetic Managements Used to Facilitate Endotracheal Intubation Without Neuromuscular Blocking Agents in Pediatric Patients’

Sertifikalar: Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2012

Kurs/Seminerler:

Günübirlik Anestezi, 2009

7. ÇAG (Çukurova Üniversitesi Günleri) Sempozyumu, 2009

11. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi (Rejyonel Anestezi Geliştirme Kursları), 2010

1) Kadavrada Blok Uygulamaları (Üst Ekstremite Blokları Kursu) 

2) Postop Ağrı Tedavisinde Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemleri

3) Ultrasound Rehberliğinde Blok Uygulama Kursu

8. ÇAG (Çukurova Üniversitesi Günleri) Sempozyumu, 2011

TARK 2011 (TARD 45. Ulusal Kongresi), 2011

TARK 2013 (TARD 47. Ulusal Kongresi), 2013

ASPA 2014 (Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists), 8-10 Mayıs 2014

TARD Eğitimi Geliştirme Kursları Modül 1,  Solunum ve Toraks, 27-30 Kasım 2014

TARD Eğitimi Geliştirme Kursları, Modül 3, Yoğun Bakım, Acil Tıp, Kan ve Kan Transfüzyonu,  6-8 Mart 2015

TARD Eğitimi Geliştirme Kursları, Modül 2, Kalp ve Dolaşım,  27-29 Mart 2015

TARD Eğitimi Geliştirme Kursları, Modül 4, Anne ve Çocuk İstenmeyen Etkiler,  7-8 Kasım 2016