Acil sağlık müdahalesi gerektiğinde üzerimde Organ Bağışı Kartı çıkarsa tıbbi tedavim yarım bırakılır diye korkuyorum?

İnsanları organ bağışından korkutan konulardan biri de kişinin hayati tehlike geçireceği bir anda gerekli tedaviyi hekimlerin uygulamayıp onun organlarını başkası için kullanacağı kaygısıdır. Bu çok yersiz bir endişedir. Çünkü bir hek imin görevi hastasını kurtarmaktır. Bunun aksi düşünülemez. Ayrıca bir hastanede çıkan kadavranın hangi organının hangi hastaya nakledileceğine müdahaleyi yapacak doktor değil Ulusal Koordinasyon Merkezi(UKM) karar vermektedir.

Organ bağışında bulunmuştum fakat şimdi vazgeçtim, Ne yapacağım?

Yanınızda taşıdığınız organ bağış kartını yırtarak, ailenize organlarınızı bağışlamak fikrinden vazgeçtiğinizi bildirmeniz yeterli.

Öldükten sonra yakınlarımdan izin alınacaksa ben neden organ bağış k artı doldurayım?

Organ bağış kartı olmasına rağmen aileden izin alınıyor olması ‘neden organ bağış kartı dolduralım?’ sorusunu akıllara getirmektedir. Bu kartın önceden doldurulmasının en önemli sebebi, hiç beklenmedik bir anda yakınını kaybettiğini öğrenen bir kişinin yakınının organ arayanlar için bağışa karar vermesini kolaylaştırmaktır. Hayatta iken organlarını bağışladığını belirten kişilerin yakınları daha hızlı karar verebilmektedir. Aslında, organ bağış kartlarının, organ bağış kampanyaları gibi çalışmaların asıl amacı toplumu organ nakli hakkında bilinçlendirip, bir yakınımızı kaybettiğimiz anda onun organları ile kurtulabilecek hayatların var olduğunu daha önceden öğrenmemizi ve gerektiğinde de bu kararın daha hızlı alınabilmesini sağlamaktır.

Organlarımın kullanılabilmesi için mutlaka hastanede mi ölmeliyim?

Kalbi durmuş kadavraların organları, kalp durduktan çok kısa bir süre sonra (yarım saat, bir saat) çıkartılmış ya da özel tıbbi önlemler alınmış olmaz ise kullanılamaz hale gelir. Bu durum hastanede yatan hastalar için bile güçlük yaratmaktadır. Hastane dışındaki benzer durumlar pratik olarak alınmasını imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle kalbi durmuş kadavralar için başka şans yoktur. Beyin ölümü halindeki hasta da solunum cihazına bağlı olacağından hastanede bulunacaktır.

Bağışladığım organlar para ile başkasına satılır mı?

Hayır, satılamaz. Organ bağışçısı yaşamını yitirdikten sonra, Organ Nakli Koordinasyon Sistemi devreye girer. Bu sistem gereğince bağışlanan organlar Sağlık Bakanlığı’nın Bölge Koordinasyon Merkezi’ne (BKM), oradan da Ulusal Koordinasyon Merkezi’ne (UKM) bildirilirler. Organların merkezlere dağıtımı da BKM/UKM aracılığıyla hiçbir ücret alınmaksızın  gerçekleştirilir.

Organ Bağışında bulunan kişinin organları alındıktan sonra cenazenin görünüşünde bir değişiklik olur mu?

Hayır. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiden organ alınması işlemi diğer tüm ameliyatlarda olduğu gibi son derece özenli davranılarak yapılır. Kadavranın vücut bütünlüğü korunarak, ameliyat izi haricinde vücudunda herhangi bir bozukluk oluşmaması için özen gösterilmektedir.