Ses telleri, larinks denilen gırtlak boşluğunda yer alan iki adet bağ şeklindeki oluşumlardır. Boyunda asılı olan gırtlak içinde yer alan kıkırdaklar arasında önden arkaya doğru uzanan bu bağlar, kafa çiftleri adı verilen sinirlerden biri tarafından çalıştırılarak sesin oluşumunu sağlarlar. Ses telleri sağ ve solda birer adet olup kalın oluşumlardır.

Sesi oluşturmak için öncelikle güçlü bir hava akımı gerekir: nefes alma ve verme sırasında oluşan akımı kullanabilsekte çoğu dilde ses nefes verirken oluşan güçlü hava akımını kullanır. Akciğerlerden gelen hava dalgası kapalı konumda bulunan ses tellerinin altında basınç oluşturur. Ses tellerinin açılıp kapanması sırasında, ses telleri arasından geçen hava, ses teli üstündeki epitel tabakasının alttaki bağ doku tabakası üstünde dalgalanmasına yol açar.

Ses Teli Nodülü Nedir?

Ses tellerinin ön 1/3’ü ile orta 1/3’ünün birleşimi yerinde beyaz renkli yüzeyden kabarık toplu iğne başı şeklinde bazen tek taraflı ama genelde iki taraflı görülen lezyonlar ses teli nodülü olarak adlandırılırlar. Çift taraflı olanlara karşılıklı olmaları sebebi ile ‘kissing (öpüşen) nodül’ denir. Muayene sırasında hastanın konuşturularak ses tellerinin tam olarak karşılıklı gelmeyerek önünde ve  arkasında kalan boşluklar sebebi ile oluşturduğu nodül görüntüsüne ise , ‘kum saati nodül’ denmektedir

Ses Teli Nodülü Nasıl Oluşur?

Sesin kötü kullanımı sonrasında, ses tellerinin titreşim sırasında en çok birbirine çarpan noktaları olan ön 1/3 ve orta 1/3 birleşim yerlerinde kronik travmaya bağlı yangısal süreç başlayarak dokuda sıvı birikimi olarak devam eder. Ancak zamanla hücrelerin karakteristik özellikleri değişir. Epitel altı bağ dokuda değişiklikler ve sertleşme meydana gelir. Sesin kötü kullanımının devam etmesi ile birlikte bu değişikliklerin kalıcı olma potansiyeli başlar ve ses teli nodülleri belirginleşir.

Ses Teli Nodülü Belirtileri Nelerdir ?

Ses kısıklığı. (Ses kısıklığı uzun dönemdir olabilir, gittikçe kötüleşmiş ya da sesin fazla kullanımı sonrasında artmış olabilir.) Sesin kaba ve çatallı duyulması.

Ses Teli Nodülünde Riskli Gruplar Nelerdir?

Mesleklerini sesleri ile icra eden ses sanatçısı, öğretmen, politikacı, sunucu, imam gibi meslek gruplarında daha fazla görülmektedir.

Çocuk yaş grubunda ise; Özellikle ergenlik çağına giren 10 - 12 yaş grubu hırçın kişilik yapısına sahip erkek çocukların da görülme ihtimali daha yüksektir.

Ses Teli Nodülü Teşhisi ve Tedavisi ?

Hastaların büyük bir çoğunluğunda ses teli nodülü tanısı konulmasında ek tetkike gerek yoktur. Muayene sırasında nodüllerin gözle görülmesi tanı için yeterlidir. Ancak ses teli nodülleri aynı bölgede görülen diğer hastalıklarla karıştırılmamalıdır.

Ses Teli Polipleri

Kötü Huylu Lezyonlar

Kötü huylu lezyonlar da beyaz renkli olma eğilimindedirler fakat nodüller gibi düzgün yüzeyli değil etrafa, ses tellerinin aşağısına ve yukarısına doğru yayılma eğiliminde olan lezyonlardır. Kötü huylu izlenimi veren her lezyondan mutlaka en kısa sürede biyopsi alınmalıdır. Ses teli polipleri nodüllerden sonra en sık görülen lezyonlardır ve genelde üstlerinde bulunan damarlanma alanları ve tek taraflı olmaları sebebi ile ses teli nodüllerinden ayrılmaktadır.