Ameliyathane: Anesteziyoloji ekibi cerrahi ve kadın-doğumla ilgili işlemler için klinik anestezi hizmeti sağlar.

Ameliyathane Dışı: Ekibimiz ağır hastalarda rutin bakım için uygun monitorizasyon cihazlarını kullanır ve çocuklarda sedasyon için güvenli teknikleri uygular. Ek olarak, kadınlarda ameliyat sonrası ağrı kontrolünde; ve doğumda, doğum sonrası dönemdeki ağrı tedavisinde rol alır. Ekibimiz geleneksel olan ameliyathane ortamları dışındaki tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerdeki hastaları değerlendirir ve hizmet sunar. İstendiğinde anestezi ekibi tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerde bilinçli veya derin sedasyon, bölgesel anestezi veya genel anestezi uygular. Bu tanısal işlemler örnek olarak magnetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT),  kemik iliği biopsisi, endoskopik işlemler, girişimsel radyoloji ve kardiyak kateterizasyon sayılabilir. Tedavi içerikli işlemler olarak intraserbral embolizasyon, transvasküler intrahepatik şant yerleştirilmesi ve minör cerrahi girişimler sayılabilir. Hastanın durumuna göre bu işlemler radyoloji laboratuvarı, işlem odası, muayene odası, endoskopi veya kardiyak kateterizasyon laboratuvarlarında gerçekleştirilebilir. Ayrıca standart anestezi değerlendirmesine aday olmayan hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesine konsülte edebiliriz.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme: Ekibimiz karmaşık medikal problemleri olan hastaları 2 hafta öncesine kadar cerrahi öncesi değerlendirmektedir. Bu konsültasyon sırasında hastanın cerrahi hakkında fikir sahibi olması sağlanır ve hasta uygulanacak anestezi türü, kullanılacak özel teknikler ve kullanılacak ilaçlar hakkında bilgilendirilir. Bu konsültasyon ile hastaya uygulanabilecek ameliyat sonrası ağrı tedavisi seçeneklerinin sunulması sağlanır. Özelliği Olan Ameliyatlar: Kardiyak anestezi ekibi kalp nakli, kalp ve akciğer cerrahisi, kalbe yardımcı cihaz yerleştirilmesi gibi durumlara anestezi hizmeti sunar. Ameliyat sonrası ağrı için spinal kaviteye analjezik ilaçlar uygulanabilmektedir. Nöroanestezi ekibi tanı veya tedavi amaçlı kafa içi ve omurilik ile ilişkili cerrahi işlemlerde anestezi hizmeti sunmaktadır. Yoğun Bakım Ünitesi: Yoğun bakım ekibi cerrahi olan veya cerrahi olmayan hayatı tehdit altında olan hastalarda devamlı tedavi hizmeti sunar.

Diğer Hizmetler: Anestezi ekibi acil servise, ameliyathaneye veya yoğun bakıma nakledilen travmalı hastaların uygun bir şekilde anestezi hizmetlerini verir.