Polikliniğimizde kardiyoloji alanındaki tüm klinik uygulamalar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Rutin muayene ve kontrollerin dışında teknolojik imkanlardan yararlanılarak birçok tetkik yöntemi ile hastalarımız değerlendirilmektedir. Sürekli yenilenen ekokardiyografi cihazlarımız ile hastalarımız dünyadaki en son tekniklerle incelenmektedir. Uzun süreli ambulatuar elektrokardiyografik kayıt ve hadise kaydedici cihazlarımız hastalarda zaman zaman ortaya çıkan yakınmaları bile sağlıklı olarak değerlendirmemize yardımcı olmaktadır. Gelişmiş efor testi cihazlarımız koroner arter hastalığı tanısında girişimsel olmayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere Türkiye de dahil olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalp hastalıklarından ölümler en önemli ölüm nedenidir. Bu toplumsal problemin en önemli nedenleri ateroskleroz (damar sertliği), hipertansiyon (kan basıncı yüksekliği) ve hiperlipidemidir (kan yağlarının yüksekliği). Bu bilinçle  klinik hizmetlerinde, bu hastalıkların önlenmesi ve kalp sağlığının korunmasını öncelikli olarak hedeflemektedir.