Bölümümüzde Verilen Hizmetler

 • Kadın hastalıkları muayenesi
 • Gebe muayenesi
 • Doğum sonrası kontrol muayenesi
 • Ultrasonografi
 • Gebelerin ultrasonografik incelemeleri
 • Gebelikte doppler ultrasonografi incelemeleri
 • Gebelikte girişimsel işlemler (Amniosentez,Koryon Villus Örneklemesi, Kordosentez,)
 • Gebelere uygulanan testler (İkili test, üçlü test, Ayrıntılı Ultrasonografi )
 • Doğum/Sezeryan
 • Pap test (servikal yayma)
 • Servikal Kolposkopi ve biyopsiler
 • Endometriyal biyopsi
 • Tanısal ve Operatif Laparoskopi
 • Tanısal ve Operatif Histeroskopi
 • Histerosalpingografi (HSG)
 • Rahim içi araç (RİA) takılması
 • Günlük cerrahi işlemler