Romatoloji Bilim Dalı'nda; hastalar dahili yönden bütün olarak değerlendirilerek, spondiloartropati (iltihabi omurga romatizması), romatoid artrit, bağ dokusu hastalıkları (sistemik lupus eritematoz, Sjögren sendromu, skleroderma gibi), gut hastalığı, vaskülitler (damar iltihabı yapan hastalıklar), ailevi Akdeniz ateşi, Behçet hastalığı gibi iltihabi romatizmal hastalıklar ile osteoartrit (dejeneratif eklem hastalığı), osteoporoz (kemik erimesi), fibromiyalji gibi iltihabi olmayan romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.