Işıl KURULTAY M.D

OphthalmologyIşıl Kurultay Ersan

Izmir Başkent University Zübeyde Hanım Research Hospital,

Departmant of Ophthalmology 

Specialist

 

Education:

 

 • Ege Medical Faculty    (1994-2000)

 

 • Celal Bayar Medical Faculty, Department of Ophthalmology  2001-2005

 

 

Medical field of Expertise:

 

 • Ophthalmology (Refraction, contact lens, retina, glaucoma)

 

 

Work Experience:

 

 • Celal Bayar University Ophthalmology 2001-2005    

             

 • Atagöz Göz Hastalıkları  (2005-2013)

 

 • Başkent University Zübeyde Hanım Research Hospital (2013-

 

 

Professional Memberships:

 

 • TTB

 

 • Turkish National Society of Ophthalmology

 

 

 

Researches and Publications:

 

 1. Miyop ve hipermetropların Heidelbeerg Retina Tomografisi ile ölçülen optik disk analiz parametrelerinin emetroplarla karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J. Oftalmoloji, 2007;  Kurultay I , Kurt E ;
 2. Göz içi basıncı santral kornea kalınlığı ve refraksiyon kusuru arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri J.Oftalmloji, 2008; Kurt E, Kurultay I 
 3. Impact of Valsalva maneuver on central choroid, central macula and disk fiber layer thickness among high myopic and hyperopic patients. European Journal of Ophthalmology, July 18 2016;- Yazarlar: Kurultay Ersan I- Emre S.
 4. Primer açık açılı glokomlu hastalarda göz elastisitesi. Acıbadem Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018;- Aydın E, Yerli H, Emre S, Kurultay Ersan I
 5. Enfeksiyöz üveitler, oluşum mekanizmaları ve immünopatoloji . Güncel Retina Dergisi; Kurultay Ersan I- Emre S
 6. Tanıdan Tedaviye Oftalmoloji / Stagg.Ambati-  Katarakt ve lensin diğer hastalıkları (Book translation);  Kurultay I.

 

Presantation /Posters:

International Conference Proceeding

 

 1. Glokom şüpheli olguda optik sinire bası yapan menengiom ve görme alanı bulguları. TOD 11. Mart Sempozyumu:  Adana;  2014. Kurultay Ersan I, Öztürkeri  ÖA, Aydın E ;
 2. Psödopapilödemli ve bilateral optik disk drusenli olgu sunumu. TOD 37. Kış Sempozyumu  Ocak 2016 Antalya. Kurultay Ersan I, Öztürkeri  ÖA
 3. Unilateral retinitis pigmentosalı olgu sunumu. TOD 37. Kış SempozyumuOcak 2016 Antalya . Kurultay Ersan I.
 4. Valsalva manevrasının santral Koroid, santral makula ve disk RNFL kalınlıpına etkisinin yüksek miyop ve hipermetroplarda OCT ile değerlendirilmesi.  Sözlü Bildiri. TOD 49. Ulusal Kongresi Kasım 2015 İstanbul. Kurultay Ersan I, Emre S.
 5. Eye elasticity in patients with glaucoma. ECR 2017: Viyana Avusturya ; 01/03/2017-05/03/2017; Aydın E, Yerli H, Emre S, Kurultay Ersan I

 

 

Department Doctors