Kalite Yönetimi

SHKS Kapsamında Kurduğumuz Ekipler ve Komiteler


KOMİTELER

Ekip Adı

Ekip Başkanı

Ekip Üyeleri

Ekip Görevi

Ekip Görev Periyodu

Ekip Sekreteri

 

İlgili Referans Kayıtları

İlgili Komite

Tıbbı Cihaz Güvenliği Ekibi

Hastane Müdürü

 

Biyomedkal Birim Sorumlusu

Tıbbi Cihaz Sorumlusu

Tıbbi cihaz bakım , onarım, ölçme ve ayar , kalibrasyon prgram ve planmasının yapılması , ihtiyaçların tespit edilmesi.

Yılda 1

Biyomedikal Sor.

6.3 Alt Yapı  Prosedürü

 

Tesis Güvenliği Komitesi

Bilgi Güvenliği Ekibi

Hastane Müdürü

 

BİM Sorumlusu

Bilgi İşlem Elemanı

Kurum HBYS verilerinin ve inter-net erişim ve bilgi güveliğinin sağlanması

6 Ay

BİM

Elemanı

6.3 Alt Yapı  Prosedürü

BİM Hizmet Prosedürü

Tesis Güvenliği Komitesi

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Başhekim

Başhekim Yardımcısı

Uzman Doktor

Servis Sor. Hemşiresi

Eczacı

İlaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurum politikasını belirlemek , uygulama,denetlemek

3 Ay

Eczacı

8.3 Hasta Güvenliği Prosedürü

Eczane Hizmetleri Prosedürü

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Antibiyotik Kullanım Ekibi

 

 

Enfeksiyon Uzman Doktoru

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı / Başhekim Yardımcısı Enfeksiyon Uzmanı,Dahiliye Uzmanı,Genel Cerrah, Pediatrist, ,Eczane

Kurum Antibiyotik Kullanım politikasını ve uygulamalarını belirler.Denetlemek

 3 Ay

Eczacı

Enfeksiyon Kont.Yönetmeliği

Enfeksiyon Kont  ve Önlenmesi Hizmt.Pros.

Enfeksiyon Kont Komt

 

Hasta Dosyası İnceleme Ekibi

Başhekim Yardımcısı

Başhemşire, Hasta Kabul Memuru, Hasta Hakları Sorumlusu

Hasta dosya içeriğinin kontrolü, eksikliklerin tespiti.

6 Ay

Hasta Hakları Sor.

Hasta Güvenliğinin Sağlanması Pros.

Hasta Güvenliği Komitesi

Mavi Kod Ekibi

(Ana Bina)

Acil Tıp Uzmanı / Anestezi Uzmanı

Pratisyen Hekim, Başhemşire veya YB Sor. Hem, Başhekim Yrd. Veya Hastane Müdürü   Acil Servis Sor. Hem., Servis Sor. Hem., Yrd. Personel.

(Mesai dışında ekip nöbetçi hekim, nöbetçi hemşire/ATT ve yardımcı personelden oluşur.)

CPR İhtiyacı bulunan vakalara en kısa sürede ulaşımının sağlanması

Vaka Durumunda

Acil Sor. Hemşiresi

Hasta Güvenliği Prosedürü

KPR Uygulama Talimatı

Hasta Güvenliği Komitesi

 

 

Ekip Adı

Ekip Başkanı

Ekip Üyeleri

Ekip Görevi

Ekip Görev Periyodu

Ekip Sekreteri

 

İlgili Referans Kayıtları

İlgili Komite

Mavi Kod Ekibi

(Mavişehir Pol.)

Kardiyoloji uzmanı

KBB uzmanı, hastane müdürü,başhemşire yardımcısı ve kan alma hemşiresi ve yardımcı personelden oluşur.

CPR İhtiyacı bulunan vakalara en kısa sürede ulaşımının sağlanması

Vaka Durumunda

Acil Sor. Hemşiresi

Hasta Güvenliği Prosedürü

KPR Uygulama Talimatı

Hasta Güvenliği Komitesi

Mavi Kod Ekibi

(Çiğli Pol.)

Nöroloji/

Dahiliye Uzmanı

Başhekim Yrd.Pratisyen hekim, kan alma hemşiresi, diyaliz sorumlu hemşiresi, yardımcı personel.

CPR İhtiyacı bulunan vakalara en kısa sürede ulaşımının sağlanması

Vaka Durumunda

Acil Sor. Hemşiresi

Hasta Güvenliği Prosedürü

KPR Uygulama Talimatı

Hasta Güvenliği Komitesi

Pembe Kod Ekibi

 

Hastane Müdürü

Güvenlik Sorumlusu/Memuru, Başhemşire, Servis Sorumlu Hemşiresi, Teknik İşler Elemanı.

Bebek kaçırılma olaylarına karşı önlemlerin alınması, müdahale edilmesi.

Vaka Durumunda

Güvenlik Sorumlusu

Hasta Güvenliği Prosedürü

 Talimatı

Pembe Kod Uyg. Talimatı

Hasta Güvenliği Komitesi

Beyaz Kod Ekibi

 

Başhekim

Hastane Müdürü, Başhemşire, SHU, Güvenlik Sorumlusu/Memuru.

(Mesai Sonrası: Nöbetçi Hekim, Güvenlik Memuru)

Hırsızlık, fiziksel saldırı, cinsel taciz, olayların önlenmesi, vaka durumunda müdahale edilmesi.

Vaka Durumunda

Güvenlik Sorumlusu

Hasta Güvenliği Prosedürü

 Talimatı

Pembe Kod Uyg. Talimatı

Çalışan Güvenliği Komitesi

Kırmızı Kod (Yangın)Ekibi

 

Merkez Müdürü

Hastane Müdürü, A.Tıp Uzm, Başhemşire/Sor. Hem, Güvenlik Sorumlusu/Memuru.Teknik Bakım,Biyomedikal, KEİ

 

Hastanede çıkabilecek herhangibir yangın tehlikesine müdehale edilmesi veya önlenmesi.

Vaka Durumunda

Güvenlik Sorumlusu

Kırmızı Kod(Yangın ) Uygulama Talimatı

Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi

 

 

 

 

Ekip Adı

Ekip Başkanı

Ekip Üyeleri

Ekip Görevi

Ekip Görev Periyodu

Ekip Sekreteri

 

İlgili Referans Kayıtları

İlgili Komite

Kan Transfüzyon Komitesi

Kan Bankası Sorumlu Hekimi

Kan Bankası Sor., Başhekim Yardımcısı, Dahili ve Cerrahi Birim Temsilcileri, Tıbbi Biyolog, Servis Sorumlusu Hemşiresi ,İstatistik Sorumlusu

İlgili genelge çerçevesinde gerekli hizmetlerin sunulması , önlemlerin alınması

3 Ay

Tıbbi Biyolog

 

 Trans.Hiz.Prs.

 

-

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Başhekim / Enfk. Kont Hekimi

Başhekim Yardımcısı, Dahili Birimler Temsilcisi, Cerrahi Bilimler Temsilcisi

Mikrobiyoloji Uzmanı (Laboratuar, Hizmetleri Temsilcisi), Enfeksiyon Kontrol Hekimi (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı), 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi,

Baş  Eczane Sorumlusu, Hastane Müdürü,Ameliyathane Hizmetler Sorumlusu

Nazokomiyal enfeksiyonlar ile ilgili yönetmelik çerçevesinde çalışmaların yürütülmesi.

3 Ay

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyon Kontrol Hizmet Prosedürü

Antibiyotik Kullanım Ekibi

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Başhekim

Hastane Müdürü, Başhemşire, Yönetim Temsilcisi, Cerrahi Branş Uzmanı,Dahili Branş Uzmanı,  Laboratuar Sorumlusu,  Anestezi Uzmanı, Bilgi İşlem Sorumlusu,Kurum Ev İdaresi Sorumlusu , Radyoloji Sorumlu Teknisyeni, Eczacı ve Servis Sorumlu Hemşiresi’

Hasta güvenliğine yönelik politikaların belirlenmesi , önlemlerin alınması,uygulamaların denetlenmesi.

3 Ay

Kalite Sorumlusu

Hasta ve Çalışan Güvenliği Prosedürü

 

Mavi Kod Ekibi (CPR ) Pembe Kod Ekibi Hasta Dosyası İnceleme Ekibi Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Çalışan Güvenliği Komitesi

Başhekim

Hastane Müdürü, Başhemşire, Yönetim Temsilcisi, İşyeri Hekimi, Enfeksiyon Hemşiresi, Güvenlik Sorumlusu, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Radyoloji Sorumlu Teknisyeni, Teknik İşler Sorumlusu, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, , Fizyoterapist Sor.

Çalışan  güvenliğine yönelik politikaların belirlenmesi , önlemlerin alınması,uygulamaların denetlenmesi.

3 Ay

İşyeri Hekimi

Çalışan Güvenliği Prosedürü

 

Beyaz Kod Ekibi

Hastane Afet Komi./Kurl/Komit.

Merkez Müdürü

Merkez Müdür Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdür Yardımcısı, KaliteYönetim Sorumlusu, Başhemşire Yardımcısı,

Teknik Bakım Onarım, Güvenlik Sorumlusu, Acil Servis Sorumlu Hekimi, İş Güv.Uzm.

Afet Çalışmalarının yürütülmesi,plan ve politikaların oluşturulması.

Yılda 1

Güvenlik Sorumlusu

-

Tesis Güvenliği

Hasta Hakları Komitesi / Komisyonu

Hasta Hakları Sor/

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hasta Hakları Sorumlusu, Başhemşire, Hastane Müdürü, Başhekim Yardımcısı ve Başhekim 

 

Kişi / hasta hakları ihlallerine ilişkin önlemlerin alınması, politikaların belirlenmesi ve çözümlerin uygulanması.

1 Ay

Sosyal Hizmet Uzmanı

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Hasta Hakları Yönetmeliği  , Hasta Hakları Hizmet Prosedürü

Hasta Hakları Prs.

                 

 

 

Ekip Adı

Ekip Başkanı

Ekip Üyeleri

Ekip Görevi

Ekip Görev Periyodu

Ekip Sekreteri

 

İlgili Referans Kayıtları

İlgili Komite

Radyasyon Güvenliği Komitesi

BÜ. Ankara

Hastanesi Başhekimiı

BÜ. Ankara Hastanesi

Başhekim

Başhekim Yardımcısı

Radyoloji ABD Başkanı

Fizik Mühendisi

Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması

3 Ay

BÜ Ankara Hastanesi Fizik Mühendisi

Radyoloji Hizmetleri Prosedürü

-

Satın alma Komisyonu

Merkez Müdürü

Merkez Müdür Yardımcısı,,Başhekim,Hastane Müdürü, Mali İşler ve Malzeme Yönetimi Sor. ,Başhemşire , Teknik Danışman

İhtiyaç duyulan malzemelerin temini

3 Ay

Malzeme Yönetimi Sor

 

 

HEK Komisyonu

Merkez Müdürü

Merkez Müdür Yardımcısı, Başhekim, Hastane Müdürü, Mali İşler Yöneticisi, Başhemşire, Teknik İşler Sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu

Cihaz kullanım düzeyinin tespiti.,imha durumunun tespiti.

3 Ay

Malzeme Yönetimi Sor

 

 

Hasarlı Malzeme Değerlendirme Komisyonu

Merkez Müdürü

Merkez Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhekim, Başhemşire ve Mali İşler Yöneticisi sürekli üyedir. 7. üye hasarın tespit edildiği ilgili birim sorumlusudur.

HEK Komisyonu tarafından belirlenen malzemelerin değerlendirilmesi

3 Ay

İhtiyaç Durumunda

 

 

Muayene Deney Komisyonu

Malzeme Yönetimi sorumlusu

İlgili Birim Sor, Malzeme Yönetimi Sorumlusu, Satın Alma Ve Depo memuru

Tedarik edilen malzemelerin uygunluğunun kontrollü

3 Ay

Depo Memeuru

 

 

Mülakat Değerlendirme Komisyonu

Merkez Müdürü

Hastane Müdür/Başhekim/Mali İşler Yöneticisi  , İnsan Kaynakları Sorumlusu, İlgili  Birim Sorumlusu

Göreve başlayacak personel seçimini gerçekleştirmek

3 Ay

İnsan Kaynakları Sorumlusu

 

 

Fatura İnceleme Komisyonu

Başhekim Yardımcısı

Pratisyen Hekim , İlgili Uzman Hekim,Acil Tıp Uzmanı,Mali İşler Yöneticisi,Hasta Kabul  ve Tahakkuk Sorumlusu

Kurumlara giden/dönen faturaların incelenmesi , eksiklerinin tamamalanması

3 Ay

Hasta Kabul ve Tahakkuk Sorumlusu

 

 

İzin Kurulu

Merkez Müdürü

Başhekim Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Sorumlusu

Kurum izin politikalarını yürüten kurulu.

3 Ay

İnsan Kaynakları Sorumlusu

 

 

Disiplin Kurulu

Merkez Müdürü

Başhekim/ Hast. Müd /Mali İşler Sor. ve disiplin birimine sevk edilen personelin birim amirlerinden

Disiplin sorgulanmasının yapılması işlemlerini yürütür.

3 Ay

İnsan Kaynakları Sorumlusu

 

 

                     

 

 

Ekip Adı

Ekip Başkanı

Ekip Üyeleri

Ekip Görevi

Ekip Görev Periyodu

Ekip Sekreteri

 

İlgili Referans Kayıtları

İlgili Komite

Staj Kurulu

Merkez Müdürü

Başhekim,Hastane Müdürü ve İnsan Kaynakları Sorumlusu 

 

Kurumda staj yapacak personelin seçilmesi , staj işlemlerinin , politikaların yürütülmesi.

3 Ay

İnsan Kaynakları Sorumlusu

 

 

İşçi Sağlığı Kurulu

 

Başhekim

İGU, İşyeri Hekimi,İnsan Kaynakları Sorumlusu, Güvenlik Sorumlusu,Bakım Onarım Sorumlusu(yedek Biyomedikal Sor.),Çalışan Temsilcisi Başhemşire(Yedek KEİ)den oluşur.

 

İşçi sağlığını korumaya yönelik kuruldur.

3 Ay

İş Güvenliği Uzmanı

 

 

Radyasyon Güvenlik Komitesi

Başhekim

Başhekim

Başhekim Yrd.

Radyoloji Sor.Doktoru

Radyoloji Sor. Teknikeri

Radyosyon güvenliğini sağlamaya yönelik kuruldur.

3 Ay

Radyoloji Sor.