Kurumsal

Hakkımızda


3 Eylül 1994’de faaliyete geçen Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun 10.03.1998 tarih ve 98.10.787 sayılı Yürütme Kurulu kararı uyarınca, Başkent Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermektedir ve Ankara dışında kurulan ilk bağlı kuruluş olma özelliğini taşımaktadır.

 

Kuruluş Yönetmeliği’ne göre, Merkez Yönetim Kurulu, bölgeye ilişkin sağlıkla ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaları yaptırmak üzere programlar düzenler ve araştırmacılara uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli tesisleri kurar (madde 11). Diğer yandan, Yönetmeliğin 12. maddesine göre, sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretime devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli önlemleri alır. Genel sağlık bilimleri alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenler. Merkez, sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak üzere uygulama birimleri kurar ve işletir.

 

Kuruluş Yönetmeliği’nin belirtilen maddelerinde de açıkça görüleceği üzere, Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin üniversiter yapı içinde akademik hüviyeti yasal olarak tespit edilmiş olup; 2002 yılı Nisan ayında, Türkiye’de sağlık sektöründe ilk kez TS-EN-ISO 9001:2000 versiyonu Kalite Sistem Belgesi’ni alan bir kuruluştur.

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, aşağıda belirtilen alanlarda, Tıp Fakültesi bünyesindeki anabilim dalı başkanlarının koordinasyonu ile, deneyimli öğretim üyesi ve uzman hekimlerimiz tarafından tıbbi tetkik ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

 

I. Poliklinik-üniteler:

 

a. Girişimsel gastroenteroloji ünitesi: Ünitemiz Haziran 2005’de, deneyimli gastroenteroloji uzmanı, ekibi ve modern cihazları ile faaliyete geçmiş olup; çağdaş tıbbın gerektirdiği her türlü endoskopi, kolonoskopi, rektoskopi ve girişimsel endoskopik tetkik- tedavi hizmetleri verilmektedir. Mart 2011’de faaliyete geçen poliklinik binamızla beraber işlem odası ve hasta dinlenme odası birbirinden ayrılarak modernize edilmiş ve 2014 yılında yapılan revizyonlarla beraber işlem odası genişletilerek hastalarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi amaçlanmıştır.

 

b. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi: Ünitemiz Eylül 2004’de,deneyimli fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve fizyoterapistlerimiz ile hizmet vermeye başlamış olup; gelişmiş modern tıbbi cihazlar ile donatılmış bir şekilde ana hastane binasında hizmet vermeyi sürdürmektedir.  2008 yılında çatı katındaki mevcut birimler (satın alma, arşiv, muhasebe) hastane dışında yer kiralanarak  taşınmış ve 4. kat fizik tedavi ünitesi için organize edilmiştir. Daha önce 7 odacıkta  7 hastaya hizmet verilebilirken, yeni ünitede 6 odacıkta 13 hastaya aynı anda hizmet verilebilmektedir. Ünitede egzersiz salonu da hizmete açılmıştır. Fizik tedavi ünitesinin 4.kata taşınması nedeniyle, 3.kata kadar hizmet verebilen asansör 4.kata çıkacak şekilde yenilenerek modernize edilmiştir. 1 uzman hekim, 3 fizyoterapist, 2 fizik tedavi teknikeri,  1 sekreter eşliğinde; fluodoterapi 1 adet, kısa dalga diatermi 2 adet, tens 6 adet, ultrason 5 adet, omuz çarkı 1 adet, omuz makarası 1 adet, parmak merdiveni 2 adet, infraruj 2 adet, radar cihazı 2 adet, vakum cihazı 4 adet, hotpack kazanı 2 adet, omuz purlley 1 adet, kombine elektroterapi 2 adet, lazer cihazı 2 adet, compex vitaliti 2 adet, pedal egzersizi 1 adet, postür aynası 2 adet, duvar barı 2 adet, paralel bar 1 adet, manyetik dirençli omuz çarkı 1 adet, hotmagner cihazı 2 adet, bemer cihazı 2 adet olmak üzere tam kapasite hizmet vermektedir.

 

Ayrıca 3 Mart 2011 faaliyete başlayan yeni poliklinik binasında da, modern cihazlarla aynı anda 5 odada 9 hastaya daha hizmet verilmeye başlanmıştır. 1 uzman hekim, 3 fizyoterapist, 2 fizik tedavi teknikeri,  1 sekreter eşliğinde; fluodoterapi 1 adet, kısa dalga diatermi 2 adet, tens,4 adet, ultrason 4 adet,  omuz çarkı 1 adet, omuz makarası 1 adet, parmak merdiveni 1 adet, intrafuj 2 adet,  hotpack kazanı 2 adet, omuz purlley 1 adet,  lazer cihazı 2 adet, compex vitaliti 2 adet, postür aynası 1 adet, duvar barı 1 adet, vakum cihazı ve kombine elektroterapi 3 adet, 1 adet ESWT cihazı olmak üzere tam kapasite hizmet vermektedir.

1 Eylül 2006 tarihinden itibaren, aşağıda belirtilen osteoporoz, obezite, diyabet ve meme hastalıkları polikliniklerimiz halkımızın hizmetine girmiştir.

 

c. Osteoporoz polikliniği: Hafta içi her gün, konusunda deneyimli uzmanlar ve yenilenmiş modern dansitometrisi cihazıyla faaliyete geçmiştir. Bu ünitede, tanı ve tedavi hizmetleri dışında, bilimsel gerçeklere dayanan en doğru bilgiler vatandaşlara doğrudan sunulmakta, böylece 40 yaş sonrası kadınlarda önemli bir sağlık sorunu olabilen osteoporoza yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de verilmektedir.

 

d. Obezite polikliniği: Hafta içi her gün, konusunda deneyimli uzman hekim ve diyetisyenden oluşan bir ekip tarafından hizmet verilmektedir. Günümüzde obezite giderek artan yaygın bir sağlık sorunu haline gelmiş olup; nedenlerini araştırmaya yönelik modern tıbbi tetkik ekipmanımız ve konusunda uzman kadromuz ile hastalığın tedavisi yapılmakta ve koruyucu önlemler konusunda uzman kadromuz ile hastalığın tedavisi yapılmakta ve koruyucu önlemler konusunda halkımız aydınlatılmaktadır.

 

e. Diyabet polikliniği: Hafta içi her gün faal olup; insan vücudunda çok sayıda organı etkileyebilen bu hasta grubuna hastanemizin farklı uzmanlık branşlarında hizmet sunulmakta ve hastalara yönelik düzenli eğitim-bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

 

f. Meme hastalıkları polikliniği: Hafta içi her gün hizmet verilmektedir. Meme hastalıklarının erken teşhisi başarılı tedavi için büyük önem taşımaktadır. Bu ünite de konusunda deneyimli uzman hekim ve modern radyoloji-laboratuar ekipmanımız ile (mamografi, ultrasonografi ve diğer tetkikleri), meme hastalıklarının erken teşhisi ve etkili tedavisi için tıbbi-cerrahi hizmet sunulmakta ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

g. Diğer poliklinik hizmetleri: 3 Mart 2011’de açılan poliklinik binasında yukarıda belirtilen gastroenteroloji, osteoporoz, diyabet, obesite, meme hastalıkları poliklinikleri yanında; aile hekimliği, dermatoloji, genel cerrahi, dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz (odyoloji), nöroloji (EEG ve EMG), beyin cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, pediatri, üroloji (ürodinami), psikiyatri, kardiyoloji (eforlu EKG, holter, ekokardiyografi), Nefroloji, FTR ünitesi ve diyet poliklinikleri bulunmaktadır. Binada yer alan diğer birimler ise ilk müdahele odası, kan alma-santrifüj, radyoloji (direk röntgen, USG, mamografi, kemik dansitometrisi) ve bilgi işlemdir.

 

Ana hastane binamızda da dahiliye, genel cerrahi, pediatri, ortopedi ve travmatoji poliklinikleri bulunmaktadır. Ana binada ayrıca 24 saat hizmet veren acil servis, radyoloji (bilgisayarlı tomografi, direk röntgen, USG), laboratuar (biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji), FTR, 2 ayrı katta toplam 25 özel hasta odasından oluşan yataklı servis ve hepafiltre sistemli modern 3 ameliyathane, 1 doğumhane, 6 yataklı yetişkin yoğun bakım, mutfak, sterilizasyon, morg, tıbbi atık ve bilgi işlem üniteleri hizmet vermektedir. 

2012 yılında, Çiğli Maltepe mevkiinde, 861 m2 taban alanına sahip ve toplam 2675 m2 kapalı alanı olan bir bina, kaba inşaat aşamasında kiralanmış ve 20 Mart 2013 tarihinde hizmet vermeye başlanmıştır. Binanın bodrum katı; göz polikliniği, radyoloji ünitesi (digital röntgen, USG, doppler), satın alma depoları,  su deposu, teknik servis, evsel atık ve tıbbi atık deposu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Bostanlı hastane binasında bulunan çamaşırhane ünitesi de Çiğli binasına taşınmıştır. Böylelikle, artan hasta sayısı doğrultusunda büyütülen çamaşırhane ünitesinde, daha ferah bir ortamda, daha kaliteli hizmet verilmeye başlanmıştır. 

Kiralanan binanın giriş katı ise poliklinik hizmeti verebilmek için; 10 muayene odası, 1 kan alma odası, 1 acil müdahale odası, MR Ünitesi ile hizmet vermeye başlamıştır. Bunun yanında ilgili katta kafeterya, danışma birimi ve bekleme salonu hizmet vermektedir.

Birinci katta ise; 3 ayrı salondan oluşan ve 27 (+1 yedek) makineye sahip  hemodiyaliz ünitesi (hepatit olmayan , hepatit B ve hepatit C ayrı olmak üzere), bireysel televizyon sistemi ve hasta refakatçıları için bekleme salonu ile hemodiyaliz hastalarına kaliteli sağlık hizmeti sunulmaya devam edilmiştir. Diyaliz hastalarımız için acil müdahale odası, yedek diyaliz salonu ve tıbbi su sistemi bu katta bulunmaktadır. Ayrıca yine aynı katta hemodiyaliz ve poliklinik hastaları için laboratuvar ünitesi kurulmuştur. Bunların yanında birinci katta ayrı bir giriş oluşturarak USG odası, 3 adet poliklinik muayene odası, bilgi işlem sistem odası - ofisi, ve yönetim odası yapılmıştır.

 

II. Acil servis:

Ana hastane binası giriş katında revizyon yapılmış ve laboratuar-radyoloji destek üniteleriyle 24 saat faaliyet gösteren tam donanımlı acil servis (2 muayene, 3 yataklı gözlem odası, 1 yeniden canlandırma, 1 pansuman odası) 23.05.2011 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

 

 

III. Hemodiyaliz ünitesi:

Çiğli yerleşkesinin birinci katta ise; 3 ayrı salondan oluşan ve 27 (+1 yedek) makineye sahip  hemodiyaliz ünitesi (hepatit olmayan, hepatit B ve hepatit C ayrı olmak üzere), bireysel televizyon sistemi ve hasta refakatçileri için bekleme salonu ile hemodiyaliz hastalarına kaliteli sağlık hizmeti sunulmaya devam edilmiştir. Diyaliz hastalarımız için acil müdahale odası, yedek diyaliz salonu ve tıbbi su sistemi bu katta bulunmaktadır. Ayrıca yine aynı katta hemodiyaliz ve poliklinik hastaları için laboratuvar ünitesi kurulmuştur.

 

IV. Ameliyathane-doğum salonu ve yataklı tedavi ünitesi:

Ana hastane binasında modern ameliyathaneler,(laminer akımlı 2 ameliyathane, hepafiltreli havalandırma sistemli 1 ameliyathane) anestezi ekipmanı; özel odalarda refakatçı yatağı, LCD televizyon, buzdolabı ve klima donanımı ile hizmetler sürdürülmektedir.

 

25 Mart 2013 tarihinde, hemodiyaliz ünitesinin ayrı binaya taşınması ile, yerine 2. katta 10  tek kişilik hasta odası, 3  çift kişilik hasta odasından oluşan yataklı servis  faaliyete geçirilmiştir.

 

Poliklinik binamızın açılışıyla birlikte boşalan hastane binamızın 1.katında ise modern tıbbi ekipmanla donatılmış 9 tek kişilik özel hasta odası bulunmaktadır.

 

Ayrıca hastane binası 3. katında 2 yataklı günübirlik tedavi odası mevcut olup bu oda aynı zamanda 24.07.2014 tarihinden itibaren geceleri uyku laboratuarı olarak kullanılmaktadır.

 

V. Laboratuvar:

Her türlü biyokimya, hormon analizi, tümör markırları ve patoloji tetkikleri yapılmaktadır. Mart 2011 tarihinde polikliniğimizin açılmasıyla birlikte tekrar modernize edilmiştir.

 

VI. Radyoloji:

Hastane binamızda röntgen, tomografi, ultrason, USG doppler cihazları ile her türlü çekim yapılabilmektedir.  3 Mart 2011’de açılan Mavişehir Poliklinik Binası için yeni bir konvansiyonel direkt röntgen cihazı alımı yapılmış olup;  kemik dansitometrisi cihazımız Mart 2006 yılında modern teknolojinin ürünü olan ve 20 dakika gibi kısa bir sürede çekim yapabilen bir cihazla yenilenmiştir. 20 Mart 2013’de faaliyete geçen Çiğli poliklinik binasında ise röntgen ve ultrason hizmetleri verilmektedir. Yukarıda detaylı olarak anlatılan tüm bu tadilat ve büyüme faaliyetlerinin yanında Bostanlı Hastane Binası’nda bulunan Sterilizasyon Ünitesi, modern cihazlarla donatılarak daha geniş ve modern bir ortamda faaliyet göstermeye başlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yönetimi
Prof. Dr. Ali HABERAL
Sağlık Kuruluşları Direktörü
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ANKARA HASTANESİ
  Prof. Dr. Adnan TORGAY
Başhekim
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
  Prof. Dr. Ali Fuat YAPAR
Merkez Müdürü
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
  Prof. Dr. Emine Zeynep ETİ
Merkez Müdürü
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KONYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
  Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU
Merkez Müdürü
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ALANYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
  Yrd. Doç. Dr. Cevahir HABERAL
Merkez Müdürü
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ZÜBEYDE HANIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
  Prof. Dr. Hüseyin GÜLAY
Merkez Müdürü