Kurumsal

Kurumsal Amacımız ve Değerlerimiz


KURUMSAL AMACIMIZ

Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

 Hastalarımız İçin;

 • Uluslararası sağlık standartlarında hizmet sunmak,
 • Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliği sağlamak,
 • Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek,
 • Tüm sağlık kadromuzca hastalarımızın tedavileri boyunca sevecen, şefkatli yaklaşım sergilemek,
 • Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,
 • Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için sürekli gelişmek,

Çalışanlarımız İçin;

 • Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir iletişim yönetim politikası izlemek,
 • Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,
 • Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,
 • İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek
 • Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
 • Gerek kurum içi gerekse kurum dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkânı sunmak.

Toplum İçin;

 • Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek, 
 • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,
 • Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek

 

‘’HİZMET SUNUMUMUZDA REHBERLİK EDEN, “DEĞERLERİMİZ”;

 • İNSAN ODAKLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Hastanesi çalışanları güler yüzlü hizmet anlayışı ile hastalarını önemser ve hastalarına bağlıdır. Hastalarımızın bugünkü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını da anlamaya çalışır.

 • FARKLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Hastanesi çalışanları bilimden yararlanarak sunduğu hizmetlerde fark yaratmanın heyecanını her zaman duyar ve farklılaşmayı amaçlar.

 • KATILIMCIYIZ;

İnsan kaynağımız kuruluşumuzun en önemli değeridir. Vizyonumuza ulaşma sürecinde çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanacağız.

 • BİLGİ GİZLİLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ;

Başkent Üniversitesi Hastanesi çalışanları olarak hastalarımıza ve kurumumuza ait her türlü bilginin korunması ve gizli tutulması için gereken özeni gösteririz.

 • HASTA VE YAKINLARININ HAKLARINA SAYGILIYIZ;

Başkent Üniversitesi Hastanesi çalışanları tüm faaliyetlerini hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olarak yürütür.

 • ETİK DEĞERLERE DUYARLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Hastanesi çalışanları tüm faaliyetlerini etik değerlere uygun olarak yürütür.

 • YASALARA UYARIZ;

Başkent Üniversitesi Hastanesi çalışanları tüm faaliyetlerinde yasalara saygılıdır.

 • İŞ GÜVENLİĞİNİ ÖNDE TUTARIZ;

Çalışanlarımızın, hastalarımızın, hasta yakınlarının ve faaliyetlerimiz ile etkileşen diğer insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en aza indirmek bizim görevimizdir.

 • ÇEVREYİ KORURUZ;

Hastanemiz yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmayı bir görev olarak görür.

 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE İNANIRIZ;

Başkent Üniversitesi Hastanesi olarak; kalite politikamız gereği kalite yönetim sistemlerini ve Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarını uygulamanın, değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.