Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Psikiyatri, toplumun ruh sağlığının korunması ve ruh hastalıklarının önlenmesi, ruhsal bozukluğu olanların tanısı, tedavisi, rehabilitasyonu ve ruh sağlığının geliştirilmesiyle ilgili hekimlik dalıdır. İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ile davranışlarında, çevreye uyumunda ortaya çıkan sorunların incelenmesi, tanımlanması, bunların tedavisi ve önlenmesi temel çalışma alanlarıdır.  Bostanlı ve Çiğli polikliniklerimizde konusunda uzman hekimler tarafından her türlü psikiyatrik tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.