Sağlık Rehberi

Amniyosentez Hakkında Merak Edilenler


VAJiNAL YOLDAN SU GELMESi

Nadirdir, %1-2 oranında gelişir. Bunun nedeni amniyon ve koryon zarlarından iğne geçişi olup, zarların kendiliğinden iyileşmesi ile su gelişi çoğu zaman durur ve sıklıkla gebelik sorunsuz devam eder. Ancak, bu durumdaki gebelerin %10 unda düşük gelişebilir. Çok seyrek olarak bebek suyu az ya da susuz bir ortamda gelişimini sürdürmek zorunda kalabilir. Bebeğin akciğerleri bu durumdan zarar görebilir.

GEBELiK KAYBI

Amniyosenteze bağlı gebelik kayıp oranı %0,5 (1/200) olarak bilinse de, işlemin sık olarak uygulandığı merkezlerde bu oran daha düşüktür. Gebelik kayıp riskini etkileyen en önemli husus, amniyosentezi yapan doktorun bu konudaki bilgisi, tecrübesidir. Gebelik kaybının en sık nedeni, gebelik kesesinde açılan delikten kese içindeki sıvının sızarak boşalmasıdır. Ayrıca işlem sırasında bakterilerin rahim içindeki dokulara ulaşmasıyla gelişen enfeksiyonlar veya kanamalar da nadiren düşük nedeni olabilir. Amniyosentez yapılmayan gebelerde de çeşitli nedenlerle düşük olabileceği akılda tutulmalıdır.

AĞRI

Kısa süreli ağrı normaldir. Rahatsız edici ağrı çok nadirdir ve hasta doktoruna haber vermelidir. Ağrı bazen enfeksiyon belirtisi de olabilir.

Gebelik takip süresince, gebelere fetal kromozomal anomalilere yönelik olarak öncelikle tarama testleri (ikili, üçlü, dörtlü testler ve günümüzde anne kanında serbest fetal DNA testi) önerilse de, bu testlerin kromozomal bozuklukları yakalama oranları %100 değildir. Bu yüzden tüm gebelere bir tanı testi olan amniyosentez hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Tam anlamıyla doğru bilgilendirme yapılmaması nedeniyle, gebelerin çoğunun düşündüğünün aksine, anne karnında serbest fetal DNA bir tanı testi değildir. Bu test, oldukça yüksek hastalık yakalama oranı olan kromozomal anomali tarama testidir ve amniyosentez alternatifi olarak kullanılmamalıdır. Amniyosentez, fetal hastalıkların tanısında oldukça önemli bir işlemdir. Amniyosentez bu konuda bilgili ve tecrübeli doktorlar tarafından yapıldığında, korkulmaması gereken, komplikasyon oranı düşük, kesin tanı koyma olanağı sağlayan güvenli bir işlemdir. Bilgi kirliliği nedeniyle toplumdaki amniyosenteze karşı olan önyargı doğru değildir. Tüm gebeler, amniyosentezin gerekli olduğu hallerde, bu işlemi korkmadan yaptırmalıdırlar.

Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalında yüksek riskli gebelikler takip edilmektedir. Amniyosentez ve diğer girişimsel işlemler sıklıkla uygulanmaktadır ve kliniğimizdeki komplikasyon oranı son derece düşüktür.

KANAMA

Çok nadirdir ve genellikle kendiliğinden durur.

iĞNENiN BEBEĞE DEGMESi ve ZARAR VERMESi

Amniyosentez, günümüzde ultrasonografi eşliğinde yapıldığı için bu olasılık çok azdır yine de işlem yapılırken özellikle bebeğin baş ve gövdesinden uzak bir alandan iğne girişi tercih edilmelidir.

ANNENiN KARIN DUVARINDA KAN PIHTISI

Nadirdir ve çoğu kez kendiliğinden geçer.

ANNE ViRAL HASTALIK TASIYICISIiSE BEBEGE GEÇME RiSKi

Anne viral hastalık taşıyıcısı ise veya viral yük artmış ise nadiren hastalığın bebeğe geçişi söz konusu olabilir.

ENFEKSiYON

Çok nadir görülür ancak ciddi bir durumdur.Gebeliğin sonlandırılması gerekir. Karın ağrısı, üşüme, titreme ve ateş gibi belirtiler varlığında acilen doktora başvurulmalıdır.

KAN UYUSMAZLIGI

Anne Rh-, bebek Rh+ ise amniyosentez sırasında bebeğin kan hücreleri anneye geçerek antikor oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla annenin Rh-, babanın Rh+ olduğu durumlarda bebeğin Rh+ olma olasılığı göz önüne alınarak, etkilenmeyi önlemek amacıyla amniyosentezden sonra gebeye Anti D uygulanır.

PLASENTANIN KARIN DUVARINDAN AYRILMASI

Çok nadirdir. Özellikle plasentanın kenarından geçildiği durumlarda olabilir.

ANNE ÖLÜMÜ

Çok nadirdir. Özellikle plasentanın kenarından geçildiği durumlarda olabilir.